WeFact Standard API versie 3.2Abonnementen

Abonnementen zijn te beheren via de controller 'subscription'.