WeFact Standard API versie 3.0Abonnementen

Abonnementen zijn te beheren via de controller 'subscription'.