WeFact API versie 2.4.3Abonnementen

Abonnementen zijn te beheren via de controller 'subscription'.add

Middels deze functie is het mogelijk een overige dienst (abonnement) toe te voegen.
Voorbeeldbestand: /voorbeelden/subscription/subscription.add.php


Invoerparameters:
Veldnaam Waarde Omschrijving
Debtor int De unieke ID van een debiteur
DebtorCode string Het debiteurnummer
Subscription array Abonnementsregel:
- Number float     Aantal. Standaard: 1
- NumberSuffix string     Eenheid bijvoorbeeld: Kg.
- ProductCode string     Het productnummer
- Description string     Omschrijving
- PriceExcl float     Prijs per stuk (excl. BTW)
- TaxCode string     BTW code
    Terug te vinden bij de BTW instellingen.
- DiscountPercentage float     Korting abonnement, percentage: 0 - 100
- Periods int     Factureer iedere: aantal periodes
- Periodic string     Factureer iedere: eenheid, zie variabelen-lijst
- StartDate date     Startdatum van de periode
- NextDate date     Volgende facturatiedatum.
    Enkel beschikbaar indien de instelling
    'vooraf factureren' op 0 staat ingesteld.
- TerminationDate date     De datum waarop het abonnement opgezegd is
- TerminateAfter int     Aantal keer dat het abonnement gefactureerd
    moet worden. 0 = onbepaalde duur.
- Comment text     Interne notitie
- AccountingCostCentre string     Code kostenplaats boekhoudpakket
    Enkel beschikbaar indien geactiveerd.
- AccountingProject string     Code project boekhoudpakket
    Enkel beschikbaar indien geactiveerd.
Verplichte velden: Debtor of DebtorCode en ProductCode. Bij geen ProductCode zijn Description, PriceExcl en Periodic verplicht.

Let op: U kunt of de TerminateAfter of de TerminationDate meegeven, niet allebei. De TerminateAfter is inclusief het aantal keer dat het abonnement in het verleden gefactureerd is.

Voorbeeld invoer:
$api->sendRequest('subscription', 'add', array(
	'DebtorCode'	=> 'DB0001',
	
	'Subscription'	=> array(
				'ProductCode'	=> 'P0002'
				)
));

Voorbeeld uitvoer:
Array
(
  [controller] => subscription
  [action] => add
  [status] => success
  [date] => 2016-10-01T12:30:00+00:00
  [success] => Array
    (
      [0] => Abonnement Service contract is aangemaakt.
    )

  [subscription] => Array
    (
      [Identifier] => 1
      [Debtor] => 1
      [DebtorCode] => DB0001
      [Number] => 1
      [NumberSuffix] =>
			[ProductCode] => P0002
      [Description] => Service contract
      [PriceExcl] => 75
      [PriceIncl] => 90.75
			[TaxPercentage] => 21
			[DiscountPercentage] => 0
      [Periods] => 1
      [Periodic] => m
      [StartDate] => 2014-05-16
      [EndDate] => 2014-06-15
      [NextDate] => 2014-05-15
      [Comment] =>
			[TerminateAfter] => 0
      [TerminationDate] =>
			[AmountExcl] => 75
      [AmountIncl] => 90.75
      [Created] => 2016-10-01 12:00:00
			[Modified] => 2016-10-01 12:00:00
    )

)