WeFact API versie 2.4.4Abonnementen

Abonnementen zijn te beheren via de controller 'subscription'.edit

Met behulp van deze functie is het mogelijk om een overige dienst te bewerken.
Alleen ingevoerde parameters worden gewijzigd.
Voorbeeldbestand: /voorbeelden/subscription/subscription.edit.php


Invoerparameters:
Veldnaam Waarde Omschrijving
Identifier int De unieke ID van een overige dienst
Debtor int De unieke ID van een debiteur
DebtorCode string Het debiteurnummer
Subscription array Abonnementsregel:
- Number float     Aantal. Standaard: 1
- NumberSuffix string     Eenheid bijvoorbeeld: Kg.
- ProductCode string     Het productnummer
- Description string     Omschrijving
- PriceExcl float     Prijs per stuk (excl. BTW)
- TaxCode string     BTW code
    Terug te vinden bij de BTW instellingen.
- DiscountPercentage float     Korting abonnement, percentage: 0 - 100
- Periods int     Factureer iedere: aantal periodes
- Periodic string     Factureer iedere: eenheid, zie variabelen-lijst
- StartDate date     Startdatum van de periode
- NextDate date     Volgende facturatiedatum.
    Enkel beschikbaar indien de instelling
    'vooraf factureren' op 0 staat ingesteld.
- TerminationDate date     De datum waarop het abonnement opgezegd is
- TerminateAfter int     Aantal keer dat het abonnement gefactureerd
    moet worden. 0 = onbepaalde duur.
- Comment text     Interne notitie
- AccountingCostCentre string     Code kostenplaats boekhoudpakket
    Enkel beschikbaar indien geactiveerd.
- AccountingProject string     Code project boekhoudpakket
    Enkel beschikbaar indien geactiveerd.
Verplichte velden: Identifier

Let op: U kunt of de TerminateAfter of de TerminationDate meegeven, niet allebei. De TerminateAfter is inclusief het aantal keer dat het abonnement in het verleden gefactureerd is.

Voorbeeld invoer:
$api->sendRequest('subscription', 'edit', array(
	'Identifier'	=> '1',
	
	'Subscription'	=> array(
				'ProductCode' 	=> 'P0002',
				'PriceExcl' 	=> '75'
				)
));

Voorbeeld uitvoer:
Array
(
  [controller] => subscription
  [action] => edit
  [status] => success
  [date] => 2016-10-01T12:30:00+00:00
  [subscription] => Array
    (
      [Identifier] => 1
      [Debtor] => 1
      [DebtorCode] => DB0001
      [Number] => 1
      [NumberSuffix] =>
			[ProductCode] => P0002
      [Description] => Service contract
      [PriceExcl] => 75
      [PriceIncl] => 90.75
			[TaxPercentage] => 21
			[DiscountPercentage] => 0
      [Periods] => 1
      [Periodic] => m
      [StartDate] => 2014-05-16
      [EndDate] => 2014-06-15
      [NextDate] => 2014-05-15
      [Comment] =>
			[TerminateAfter] => 0
      [TerminationDate] =>
			[AmountExcl] => 75
      [AmountIncl] => 90.75
      [Created] => 2016-10-01 12:00:00
			[Modified] => 2016-10-01 12:00:00
    )

)