WeFact API versie 2.4.3Crediteuren

Crediteuren zijn te beheren via de controller 'creditor'.