WeFact API versie 3.7Crediteuren

Crediteuren zijn te beheren via de controller 'creditor'.