WeFact API versie 2.4.0Crediteuren

Crediteuren zijn te beheren via de controller 'creditor'.