WeFact API versie 2.4.2Crediteuren

Crediteuren zijn te beheren via de controller 'creditor'.