WeFact API versie 2.4.4Crediteuren

Crediteuren zijn te beheren via de controller 'creditor'.