WeFact Standard API versie 3.2Crediteuren

Crediteuren zijn te beheren via de controller 'creditor'.