WeFact API versie 3.6Crediteuren

Crediteuren zijn te beheren via de controller 'creditor'.