WeFact API versie 3.4Crediteuren

Crediteuren zijn te beheren via de controller 'creditor'.