WeFact API versie 2.4.1Crediteuren

Crediteuren zijn te beheren via de controller 'creditor'.add

Middels deze functie is het mogelijk een crediteur toe te voegen.
Voorbeeldbestand: /voorbeelden/creditor/creditor.add.php


Invoerparameters:
Veldnaam Waarde Omschrijving
CreditorCode string Eigen/intern crediteurnummer
Geef deze parameter niet mee wanneer het crediteurnummer automatisch bepaald mag worden.
MyCustomerCode string Mijn klantnummer
CompanyName string Bedrijfsnaam
CompanyNumber string KvK-nummer
TaxNumber string BTW-nummer
Sex 'm', 'f', 'd' of 'fam' Geslacht, standaard: 'm'
Initials string Voorletters
SurName string Achternaam
Address string Adres
ZipCode string Postcode
City string Plaats
Country string Land, zie variabelen-lijst
EmailAddress string E-mailadres
PhoneNumber string Telefoonnummer
MobileNumber string Mobielnummer
FaxNumber string Fax nummer
Comment text Opmerking / commentaar
Authorisation 'yes' of 'no' Betalen via automatisch incasso, standaard: 'no'
AccountNumber string Bankrekeningnummer (IBAN)
AccountName string Rekeninghouder
AccountBank string Naam van de bank
AccountCity string Vestigingsplaats bank
AccountBIC string BIC Code
CostCategory int De unieke ID van de kostencategorie
CustomTaxCode string Voorkeur BTW-code. Leeglaten betekent geen voorkeur.
InvoiceTerm int Betalingstermijn
Verplichte velden: CompanyName of SurName

Voorbeeld invoer:
$api->sendRequest('creditor', 'add', array(
	'CompanyName' 		=> 'Supplier 1',
	'Initials' 		=> 'Curtis',
	'SurName' 		=> 'Johnson',
	'Sex' 			=> 'm',
	'Address' 		=> 'Adalbertstrasse 1',
	'ZipCode' 		=> '10999',
	'City' 			=> 'Berlin',
	'Country' 		=> 'DE',
	'EmailAddress' 		=> 'billing@supplier.de'
));

Voorbeeld uitvoer:
Array
(
  [controller] => creditor
  [action] => add
  [status] => success
  [date] => 2014-05-16T14:00:12+00:00
  [creditor] => Array
    (
      [Identifier] => 1
      [CreditorCode] => CD0001
      [MyCustomerCode] =>
      [CompanyName] => Supplier 1
      [CompanyNumber] => 
      [TaxNumber] => 
      [Sex] => m
      [Initials] => Curtis
      [SurName] => Johnson
      [Address] => Adalbertstrasse 1
      [ZipCode] => 10999
      [City] => Berlin
      [Country] => DE
      [EmailAddress] => billing@supplier.de
      [PhoneNumber] => 
      [MobileNumber] => 
      [FaxNumber] => 
      [Comment] => 
      [Authorisation] => no
      [AccountNumber] => 
      [AccountName] => 
      [AccountBank] => 
      [AccountCity] => 
      [AccountBIC] => 
      [InvoiceTerm] => -1
      [Translations] => Array
        (
          [Country] => Duitsland
        )

    )

)