WeFact API versie 2.4.4Crediteuren

Crediteuren zijn te beheren via de controller 'creditor'.add

Middels deze functie is het mogelijk een crediteur toe te voegen.
Voorbeeldbestand: /voorbeelden/creditor/creditor.add.php


Invoerparameters:
Veldnaam Waarde Omschrijving
CreditorCode string Eigen/intern crediteurnummer
Geef deze parameter niet mee wanneer het crediteurnummer automatisch bepaald mag worden.
MyCustomerCode string Mijn klantnummer
CompanyName string Bedrijfsnaam
CompanyNumber string KvK-nummer
TaxNumber string BTW-nummer
Sex 'm', 'f', 'd' of 'fam' Geslacht, standaard: 'm'
Initials string Voorletters
SurName string Achternaam
Address string Adres
ZipCode string Postcode
City string Plaats
Country string Land, zie variabelen-lijst
EmailAddress string E-mailadres
PhoneNumber string Telefoonnummer
MobileNumber string Mobielnummer
FaxNumber string Fax nummer
Comment text Opmerking / commentaar
Authorisation 'yes' of 'no' Betalen via automatisch incasso, standaard: 'no'
AccountNumber string Bankrekeningnummer (IBAN)
AccountName string Rekeninghouder
AccountBank string Naam van de bank
AccountCity string Vestigingsplaats bank
AccountBIC string BIC Code
InvoiceTerm int Betalingstermijn
Verplichte velden: CompanyName of SurName

Voorbeeld invoer:
$api->sendRequest('creditor', 'add', array(
	'CompanyName' 		=> 'Supplier 1',
	'Initials' 		=> 'Curtis',
	'SurName' 		=> 'Johnson',
	'Sex' 			=> 'm',
	'Address' 		=> 'Adalbertstrasse 1',
	'ZipCode' 		=> '10999',
	'City' 			=> 'Berlin',
	'Country' 		=> 'DE',
	'EmailAddress' 		=> 'billing@supplier.de'
));

Voorbeeld uitvoer:
Array
(
  [controller] => creditor
  [action] => add
  [status] => success
  [date] => 2014-05-16T14:00:12+00:00
  [creditor] => Array
    (
      [Identifier] => 1
      [CreditorCode] => CD0001
      [MyCustomerCode] =>
      [CompanyName] => Supplier 1
      [CompanyNumber] => 
      [TaxNumber] => 
      [Sex] => m
      [Initials] => Curtis
      [SurName] => Johnson
      [Address] => Adalbertstrasse 1
      [ZipCode] => 10999
      [City] => Berlin
      [Country] => DE
      [EmailAddress] => billing@supplier.de
      [PhoneNumber] => 
      [MobileNumber] => 
      [FaxNumber] => 
      [Comment] => 
      [Authorisation] => no
      [AccountNumber] => 
      [AccountName] => 
      [AccountBank] => 
      [AccountCity] => 
      [AccountBIC] => 
      [InvoiceTerm] => -1
      [Translations] => Array
        (
          [Country] => Duitsland
        )

    )

)