WeFact Standard API versie 3.2Debiteuren

Debiteuren zijn te beheren via de controller 'debtor'.