WeFact API versie 2.4.3Debiteuren

Debiteuren zijn te beheren via de controller 'debtor'.edit

Met behulp van deze functie is het mogelijk om een debiteur te bewerken.
Alleen ingevoerde parameters worden gewijzigd.
Voorbeeldbestand: /voorbeelden/debtor/debtor.edit..php


Invoerparameters:
Veldnaam Waarde Omschrijving
Identifier int De unieke ID van een debiteur
DebtorCode string Het debiteurnummer
Geef deze parameter niet mee wanneer het debiteurnummer automatisch bepaald mag worden.
CompanyName string Bedrijfsnaam
CompanyNumber string KvK-nummer
LegalForm string Rechtsvorm, zie variabelen-lijst
TaxNumber string BTW-nummer
Sex 'm', 'f', 'd' of 'fam' Geslacht. Standaard: 'm'
Initials string Voornaam
SurName string Achternaam
Address string Adres
ZipCode string Postcode
City string Plaats
Country string Land, zie variabelen-lijst
EmailAddress string E-mailadres
PhoneNumber string Telefoonnummer
MobileNumber string Mobielnummer
FaxNumber string Fax nummer
Comment text Opmerking / commentaar
InvoiceMethod int Factuur verzendmethode, zie variabelen-lijst.
Standaard: '0' (per e-mail)
InvoiceCompanyName string Afwijkende facturatiegegevens: bedrijfsnaam
InvoiceSex 'm', 'f', 'd' of 'fam' Geslacht. Standaard: 'm'
InvoiceInitials string Afwijkende facturatiegegevens: voornaam
InvoiceSurName string Afwijkende facturatiegegevens: achternaam
InvoiceAddress string Afwijkende facturatiegegevens: adres
InvoiceZipCode string Afwijkende facturatiegegevens: postcode
InvoiceCity string Afwijkende facturatiegegevens: plaats
InvoiceCountry string Afwijkende facturatiegegevens: land, zie variabelen-lijst
InvoiceEmailAddress string Afwijkende facturatiegegevens: e-mailadres
InvoiceDataForPriceQuote 'yes' of 'no' Gebruik afwijkende facturatiegegevens ook bij offerte
InvoiceAuthorisation 'yes' of 'no' Betalen via automatisch incasso, standaard: 'no'
MandateID string Machtigingskenmerk
MandateDate date Datum ondertekening, standaard: vandaag
AccountNumber string Bankrekeningnummer (IBAN)
AccountName string Rekeninghouder
AccountBank string Naam van de bank
AccountCity string Vestigingsplaats bank
AccountBIC string BIC Code
Mailing 'yes' of 'no' Klant wil mailings ontvangen
InvoiceTerm int Afwijkende betalingstermijn.
PeriodicInvoiceDays '-1' of 'int' '-1' gebruikt de standaard instellingen
PaymentMail '-1' of 'int' '-1' gebruikt de standaard instellingen
LanguageCode string Huisstijl. Leeglaten betekent standaard huisstijl.
Currency string Valuta, zie variabelen-lijst.
CustomTaxCode string Afwijkende BTW-code. Leeglaten betekent niet afwijkend
ReminderEmailAddress string Afwijkende e-mailadres voor herinnering & aanmaning
Groups array array met ID's van debiteurgroepen of lege string voor geen debiteurgroepen
CustomFields array array met eigen velden. De key van de array komt overeen met de veldcode, de value met de waarde
SynchronizeEmail 'yes' of 'no' Synchroniseer met onverzonden en openstaande offertes en facturen
SynchronizeAuth 'yes' of 'no' Synchroniseer met onverzonden en openstaande facturen
SynchronizeAddress 'yes' of 'no' Synchroniseer met onverzonden en openstaande offertes en facturen
Verplichte velden: Identifier of DebtorCode, CompanyName of SurName

Voorbeeld invoer:
$parameters = [
  "DebtorCode" => "DB10000",
  "CompanyName" => "Bedrijfsnaam"
];

$api->sendRequest('debtor', 'edit', $parameters);

Voorbeeld uitvoer:
Array
(
  [controller] => debtor
  [action] => edit
  [status] => success
  [date] => 2019-12-01T11:59:34+02:00
  [debtor] => Array
    (
      [Identifier] => 1
      [DebtorCode] => DB10000
      [CompanyName] => Bedrijfsnaam
      [CompanyNumber] => 123456789
      [LegalForm] => ANDERS
      [TaxNumber] => NL123456789B01
      [Sex] => m
      [Initials] => Jan
      [SurName] => Janssen
      [Address] => Keizersgracht 100
      [ZipCode] => 1015 AA
      [City] => Amsterdam
      [Country] => NL
      [EmailAddress] => info@example.com
      [PhoneNumber] => 010 - 22 33 44
      [MobileNumber] => 
      [FaxNumber] => 
      [Comment] => 
      [InvoiceMethod] => 0
      [InvoiceCompanyName] => 
      [InvoiceSex] => m
      [InvoiceInitials] => 
      [InvoiceSurName] => 
      [InvoiceAddress] => 
      [InvoiceZipCode] => 
      [InvoiceCity] => 
      [InvoiceCountry] => NL
      [InvoiceEmailAddress] => 
      [InvoiceAuthorisation] => no
      [MandateDate] => 
      [MandateID] => 
      [InvoiceDataForPriceQuote] => no
      [AccountNumber] => 
      [AccountIban] => 
      [AccountBIC] => 
      [AccountName] => 
      [AccountBank] => 
      [AccountCity] => 
      [Mailing] => yes
      [InvoiceTerm] => -1
      [PeriodicInvoiceDays] => -1
      [PaymentMail] => -1
      [LanguageCode] => nl_nl
      [Currency] => EUR
      [CustomTaxCode] => 
      [ReminderEmailAddress] => 
      [Groups] => Array
        (
        )

      [Created] => 2019-12-01 10:59:34
      [Modified] => 2019-12-01 10:59:34
      [Translations] => Array
        (
          [LegalForm] => Anders of onbekend
          [Country] => Nederland
          [InvoiceMethod] => Per e-mail
          [InvoiceCountry] => Nederland
          [LanguageLabel] => Nederlands
        )

    )

)