WeFact API versie 2.4.0Facturen

Facturen zijn te beheren via de controller 'invoice'.