WeFact API versie 2.4.3Facturen

Facturen zijn te beheren via de controller 'invoice'.