WeFact API versie 3.5Facturen

Facturen zijn te beheren via de controller 'invoice'.