WeFact Standard API versie 3.2Facturen

Facturen zijn te beheren via de controller 'invoice'.