WeFact API versie 2.4.4Facturen

Facturen zijn te beheren via de controller 'invoice'.