WeFact API versie 2.4.2Facturen

Facturen zijn te beheren via de controller 'invoice'.