WeFact API versie 3.9Facturen

Facturen zijn te beheren via de controller 'invoice'.