WeFact API versie 3.8Facturen

Facturen zijn te beheren via de controller 'invoice'.list

Middels deze functie kunt u een lijst met facturen ophalen die voldoen aan de meegegeven parameters.
Voorbeeldbestand: /voorbeelden/invoice/invoice.list.php


Invoerparameters:
Veldnaam Waarde Omschrijving
status string Factuur status, zie variabelen-lijst
offset int Standaard: 0
limit int Standaard: 1000
sort string Standaard: InvoiceCode
order 'ASC' of 'DESC' Standaard: DESC
searchat string Welke velden doorzocht moeten worden.
Standaard: InvoiceCode|CompanyName|SurName
searchfor string Zoekterm
created filter_datetime Filtermogelijkheid op aanmaakdatum
modified filter_datetime Filtermogelijkheid op wijzigingsdatum
date filter_date Filtermogelijkheid op factuurdatum
paybefore filter_date Filtermogelijkheid op uiterste betaaldatum
paydate filter_date Filtermogelijkheid op betaaldatum

Voorbeeld invoer:
$api->sendRequest('invoice', 'list', array(
	'searchat'	=> 'Date',
	'searchfor' 	=> '2014-05-16'
));

Voorbeeld uitvoer:
Array
(
  [controller] => invoice
  [action] => list
  [status] => success
  [date] => 2014-05-16T14:56:21+00:00
  [totalresults] => 1
  [currentresults] => 1
  [offset] => 0
  [filters] => Array
    (
      [searchat] => Date
      [searchfor] => 2014-05-16
    )

  [invoices] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [Identifier] => 1
          [InvoiceCode] => F0001
          [Debtor] => 1
          [DebtorCode] => DB0001
          [CompanyName] => Company X
          [Initials] => John
          [SurName] => Jackson
          [AmountExcl] => 450.00
          [AmountIncl] => 544.50
          [Date] => 2014-05-16
          [Status] => 2
          [SubStatus] =>
        )

    )

)