WeFact API versie 2.4.4Facturen

Facturen zijn te beheren via de controller 'invoice'.paymentprocessreactivate

Middels deze functie kunt u het betalingstraject heractiveren. Deze functie is alleen te gebruiken bij een factuur met de substatus "PAUSED".
Voorbeeldbestand: /voorbeelden/invoice/invoice.paymentprocessreactivate.php


Invoerparameters:
Veldnaam Waarde Omschrijving
Identifier int De unieke ID van een factuur
InvoiceCode string Het factuurnummer
PaymentPausedEndDate string De einddatum van de betalingspauzeperiode
PaymentPausedreason string De reden voor de betalingspauze
Verplichte velden: Identifier of InvoiceCode

Voorbeeld invoer:
$parameters = [
  "InvoiceCode" => "F0001"
];

$api->sendRequest('invoice', 'paymentprocessreactivate', $parameters);

Voorbeeld uitvoer:
Array
(
  [controller] => invoice
  [action] => paymentprocessreactivate
  [status] => success
  [date] => 2019-12-01T14:05:21+02:00
  [success] => Array
    (
      [0] => Betalingstraject voor factuur F0001 is geactiveerd
    )

)