WeFact API versie 2.4.4Facturen

Facturen zijn te beheren via de controller 'invoice'.unblock

Middels deze functie kunt u de blokkade van een conceptfactuur opheffen. Een blokkade houdt in dat er geen abonnementen meer worden toegevoegd aan deze conceptfactuur en dat de conceptfactuur niet verstuurd kan worden. Pas zodra u de blokkade opheft zullen deze 2 functionaliteiten weer actief worden.
Voorbeeldbestand: /voorbeelden/invoice/invoice.unblock.php


Invoerparameters:
Veldnaam Waarde Omschrijving
Identifier int De unieke ID van een factuur
InvoiceCode string Het factuurnummer
Verplichte velden: Identifier of InvoiceCode

Voorbeeld invoer:
$parameters = [
  "InvoiceCode" => "[concept]0001"
];

$api->sendRequest('invoice', 'unblock', $parameters);

Voorbeeld uitvoer:
Array
(
  [controller] => invoice
  [action] => unblock
  [status] => success
  [date] => 2019-12-01T14:05:21+02:00
  [success] => Array
    (
      [0] => De blokkade van conceptfactuur [concept]0001 is opgeheven.
    )

)