WeFact API versie 2.4.0Groepen

Debiteurgroepen en productgroepen zijn te beheren via de controller 'group'.