WeFact API versie 2.4.3Groepen

Debiteurgroepen en productgroepen zijn te beheren via de controller 'group'.