WeFact API versie 3.8Groepen

Debiteurgroepen en productgroepen zijn te beheren via de controller 'group'.