WeFact API versie 2.4.1Groepen

Debiteurgroepen en productgroepen zijn te beheren via de controller 'group'.