WeFact API versie 3.3Groepen

Debiteurgroepen en productgroepen zijn te beheren via de controller 'group'.