WeFact Standard API versie 3.2Groepen

Debiteurgroepen en productgroepen zijn te beheren via de controller 'group'.