WeFact Standard API versie 3.3Inkoopfacturen

Inkoopfacturen (van crediteuren) zijn te beheren via de controller 'creditinvoice'.