WeFact Standard API versie 3.0Inkoopfacturen

Inkoopfacturen (van crediteuren) zijn te beheren via de controller 'creditinvoice'.add

Middels deze functie is het mogelijk een inkoopfactuur toe te voegen..
Voorbeeldbestand: /voorbeelden/creditinvoice/creditinvoice.add.php


Invoerparameters:
Veldnaam Waarde Omschrijving
CreditInvoiceCode string Eigen interne inkoopfactuurnummer
Geef deze parameter niet mee wanneer het inkoopfactuurnummer automatisch bepaald mag worden.
InvoiceCode string Factuurnummer (door crediteur)
Creditor int De unieke ID van een crediteur
CreditorCode string Het crediteurnummer
Date datetime Datum van de inkoopfactuur. Standaard: vandaag
Term int Betaaltermijn in dagen
AmountIncl float Optioneel: Voor correctie op BTW afrondingen
AmountPaid float Bedrag reeds betaald
Authorisation 'yes' of 'no' Automatische incasso, standaard: voorkeur crediteur
PayDate date Datum dat inkoopfactuur betaald is
Status int Factuur status, zie variabelen-lijst.
Standaard: 1 (nog niet betaald)
InvoiceLines array Inkoopfactuurregel:
- Number float     Aantal. Standaard: 1
- Description string     Omschrijving
- PriceExcl float     Prijs per stuk (excl. BTW)
- TaxPercentage float     BTW percentage: 0 - 100
Verplichte velden: Creditor of CreditorCode en InvoiceLines (minimaal 1)


Voorbeeld invoer:
$api->sendRequest('creditinvoice', 'add', array(
	'CreditorCode'	=> 'CD0001',
	'InvoiceCode'	=> '2014-361',
	'Date' 		=> '2014-05-20',
	
	'InvoiceLines' => array(
		array(
			'Number'		=> 3,
			'Description'	=> 'Consultancy',
			'PriceExcl'		=> 125
		),
		array(
			'Description'	=> 'Traveling costs',
			'PriceExcl'		=> 155.35
		),
	)
));

Voorbeeld uitvoer:
Array
(
  [controller] => creditinvoice
  [action] => add
  [status] => success
  [date] => 2014-05-16T14:12:52+00:00
  [creditinvoice] => Array
    (
      [Identifier] => 1
      [CreditInvoiceCode] => CF0001
      [InvoiceCode] => 2014-361
      [Creditor] => 1
      [CreditorCode] => CD0001
      [Status] => 1
      [Date] => 2014-05-20
      [Term] => 0
      [AmountExcl] => 530.35
      [AmountIncl] => 641.72
      [AmountPaid] => 0.00
      [Authorisation] => no
      [PayDate] => 
      [InvoiceLines] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [Identifier] => 1
              [Number] => 3
              [Description] => Consultancy
              [PriceExcl] => 125
              [TaxPercentage] => 21
            )

          [1] => Array
            (
              [Identifier] => 2
              [Number] => 1
              [Description] => Traveling costs
              [PriceExcl] => 155.35
              [TaxPercentage] => 21
            )

        )

      [Private] => 0.00
      [Translations] => Array
        (
          [Status] => Nog niet betaald
        )

    )

)