WeFact API versie 2.4.4Inkoopfacturen

Inkoopfacturen (van crediteuren) zijn te beheren via de controller 'creditinvoice'.edit

Met behulp van deze functie is het mogelijk om een inkoopfactuur te bewerken.
Alleen ingevoerde parameters worden gewijzigd.
Voorbeeldbestand: /voorbeelden/creditinvoice/creditinvoice.edit.php


Invoerparameters:
Veldnaam Waarde Omschrijving
Identifier int De unieke ID van een inkoopfactuur
CreditInvoiceCode string Eigen interne inkoopfactuurnummer
Geef deze parameter niet mee wanneer het inkoopfactuurnummer automatisch bepaald mag worden.
InvoiceCode string Factuurnummer (door crediteur)
Creditor int De unieke ID van een crediteur
CreditorCode string Het crediteurnummer
Date datetime Datum van de inkoopfactuur. Standaard: vandaag
Term int Betaaltermijn in dagen
AmountIncl float Optioneel: Voor correctie op BTW afrondingen
AmountPaid float Bedrag reeds betaald
Authorisation 'yes' of 'no' Automatische incasso, standaard: voorkeur crediteur
PayDate date Datum dat inkoopfactuur betaald is
PaymentMethod string Betaalmethode hoe de factuur is betaald, zie variabelen-lijst
Standaard: bankoverschrijving
Currency string Valuta, zie variabelen-lijst.
Comment string Interne notitie bij inkoopfactuur
Status int Factuur status, zie variabelen-lijst.
Standaard: 1 (nog niet betaald)
AccountingCostCentre string Code kostenplaats boekhoudpakket
Enkel beschikbaar indien geactiveerd.
AccountingProject string Code project boekhoudpakket
Enkel beschikbaar indien geactiveerd.
InvoiceLines array Inkoopfactuurregel:
- Identifier int     De unieke ID van een regel
- Description string     Omschrijving
- PriceExcl float     Prijs per stuk (excl. BTW)
- TaxCode string     BTW code
    Terug te vinden bij de BTW instellingen.
- CostCategory int     De unieke ID van de kostencategorie
- StartDate date     Startdatum van de periode
- EndDate date     Einddatum van de periode
- AccountingCostCentre string     Code kostenplaats boekhoudpakket
    Enkel beschikbaar indien geactiveerd.
- AccountingProject string     Code project boekhoudpakket
    Enkel beschikbaar indien geactiveerd.
Verplichte velden: Identifier of CreditInvoiceCode


Voorbeeld invoer:
$parameters = [
  "CreditInvoiceCode" => "CF0002",
  "Comment" => "edited comment"
];

$api->sendRequest('creditinvoice', 'edit', $parameters);

Voorbeeld uitvoer:
Array
(
  [controller] => creditinvoice
  [action] => edit
  [status] => success
  [date] => 2020-05-15T14:13:15+02:00
  [creditinvoice] => Array
    (
      [Identifier] => 1
      [CreditInvoiceCode] => CF0002
      [InvoiceCode] => INV123456
      [Creditor] => 1
      [CreditorCode] => CD50000
      [Status] => 1
      [AuthorisationStatus] => 
      [Date] => 2020-04-05
      [Term] => 14
      [AmountExcl] => 300.00
      [AmountIncl] => 363.00
      [AmountPaid] => 0.00
      [Authorisation] => no
      [PayDate] => 
      [PaymentMethod] => 
      [Currency] => EUR
      [Comment] => edited comment
      [InvoiceLines] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [Identifier] => 1
              [Number] => 1
              [Description] => Test line
              [PriceExcl] => 100
              [TaxCode] => I21
              [TaxPercentage] => 21
              [StartDate] => 
              [EndDate] => 
              [CostCategory] => 0
            )

          [1] => Array
            (
              [Identifier] => 2
              [Number] => 1
              [Description] => Another Test line
              [PriceExcl] => 200
              [TaxCode] => I21
              [TaxPercentage] => 21
              [StartDate] => 
              [EndDate] => 
              [CostCategory] => 0
            )

        )

      [Created] => 2020-05-15 14:13:15
      [Modified] => 2020-05-15 14:13:15
      [Translations] => Array
        (
          [Status] => Nog niet betaald
          [PaymentMethod] => 
        )

    )

)