WeFact API versie 2.4.4Offertes

Offertes zijn te beheren via de controller 'pricequote'.edit

Met behulp van deze functie is het mogelijk om een offerte te bewerken.
Alleen ingevoerde parameters worden gewijzigd.
Voorbeeldbestand: /voorbeelden/pricequote/pricequote.edit.php


Invoerparameters:
Veldnaam Waarde Omschrijving
Identifier int De unieke ID van een offerte
PriceQuoteCode string Het offertenummer
Geef deze parameter niet mee wanneer het offertenummer automatisch bepaald mag worden.
Debtor int De unieke ID van een debiteur
DebtorCode string Het debiteurnummer
Date date De datum van de offerte
Term int Geldigheidstermijn in dagen
Discount float Korting (totale offerte): percentage 0 - 100
IgnoreDiscount '0' of '1' Kortingsmodule negeren (0 = nee en 1 = ja)
Standaard: 0
VatCalcMethod 'excl' of 'incl' BTW rekenen op basis van exclusief of inclusief BTW?
Standaard: gebruikt administratie instelling
ReferenceNumber string Referentie
CompanyName string Debiteur: bedrijfsnaam
Initials string Debiteur: voornaam
SurName string Debiteur: achternaam
Sex 'm', 'f', 'd' of 'fam' Debiteur: Geslacht. Standaard: 'm'
Address string Debiteur: adres
ZipCode string Debiteur: postcode
City string Debiteur: plaats
Country string Debiteur: land, zie variabelen-lijst
EmailAddress string Debiteur: e-mailadres
SentDate date Verzenddatum offerte
Sent int Aantal keer verstuurd. Standaard: 0
LanguageCode string Huisstijl. Leeglaten betekent standaard huisstijl.
Description string Offerte omschrijving
Comment text Interne notitie bij offerte
Status int Offerte status, zie variabelen-lijst.
Standaard: 0 (concept)
Archived '0' of '1' Offerte archiveren (0 = nee en 1 = ja)
CustomFields array array met eigen velden. De key van de array komt overeen met de veldcode, de value met de waarde
PriceQuoteLines array Offerteregel:
- Identifier int     De unieke ID van een regel
- Date date     Datum. Standaard: vandaag
- Number float     Aantal. Standaard: 1
- NumberSuffix string     Eenheid bijvoorbeeld: Kg.
- ProductCode string     Productnummer
- Description string     Omschrijving
- PriceExcl float     Prijs per stuk (excl. BTW)
- DiscountPercentage float     Korting offerteregel, percentage: 0 - 100
- DiscountPercentageType 'line' of 'subscription'     Type korting
    (enkel offerteregel of later ook voor abonnement)
- TaxCode string     BTW code
    Terug te vinden bij de BTW instellingen.
- StartDate date     Startdatum van de periode
- EndDate date     Einddatum van de periode
    Enkel in te geven als PeriodicType 'once' is.
- PeriodicType 'once' of 'period'     Periodiek factureren?
    Standaard: 'once' (Geen abonnement)
- Periods int     Factureer iedere: aantal periodes
- Periodic string     Factureer iedere: eenheid, zie variabelen-lijst
Verplichte velden: Identifier of PriceQuoteCode

* Debiteurgegevens worden automatisch ingevuld door de variabele 'Debtor' of 'DebtorCode'.
** Offerteregel: Indien 'ProductCode' wordt meegegeven worden automatisch de 'Description', 'PriceExcl', 'TaxPercentage', 'PeriodicType', 'Periods', 'Periodic' en 'StartDate' ingevuld.

Voorbeeld invoer:
$parameters = [
  "Identifier" => 1,
  "Discount" => 10,
  "Term" => 30
];

$api->sendRequest('pricequote', 'edit', $parameters);

Voorbeeld uitvoer:
Array
(
  [controller] => pricequote
  [action] => edit
  [status] => success
  [date] => 2019-12-01T16:46:15+02:00
  [pricequote] => Array
    (
      [Identifier] => 1
      [PriceQuoteCode] => OF2019-0001
      [Debtor] => 1
      [DebtorCode] => DB10000
      [Status] => 0
      [Archived] => 0
      [Date] => 2019-10-22
      [Term] => 30
      [AmountExcl] => 206.51
      [AmountTax] => 43.37
      [AmountIncl] => 249.88
      [Discount] => 10
      [VatCalcMethod] => excl
      [IgnoreDiscount] => no
      [ReferenceNumber] => 
      [CompanyName] => Jan Janssen B.V.
      [Initials] => Jan
      [SurName] => Janssen
      [Sex] => m
      [Address] => Keizersgracht 100
      [ZipCode] => 1015 AA
      [City] => Amsterdam
      [Country] => NL
      [EmailAddress] => info@example.com
      [PriceQuoteMethod] => 0
      [SentDate] => 
      [Sent] => 0
      [LanguageCode] => nl_nl
      [Currency] => EUR
      [Description] => 
      [Comment] => 
      [PriceQuoteLines] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [Identifier] => 1
              [Date] => 2019-10-22
              [Number] => 2
              [NumberSuffix] => 
              [ProductCode] => P0001
              [Description] => Werkzaamheden gebaseerd op uurtarief
              [PriceExcl] => 100
              [DiscountPercentage] => 0
              [DiscountPercentageType] => line
              [TaxCode] => V21
              [TaxPercentage] => 21
              [Periods] => 1
              [Periodic] => 
              [StartDate] => 
              [EndDate] => 
              [StartPeriod] => 
              [EndPeriod] => 
            )

          [1] => Array
            (
              [Identifier] => 2
              [Date] => 2019-10-22
              [Number] => 155
              [NumberSuffix] => km
              [ProductCode] => P0002
              [Description] => Reiskosten à € 0,19 per km
              [PriceExcl] => 0.19
              [DiscountPercentage] => 0
              [DiscountPercentageType] => line
              [TaxCode] => V21
              [TaxPercentage] => 21
              [Periods] => 1
              [Periodic] => 
              [StartDate] => 
              [EndDate] => 
              [StartPeriod] => 
              [EndPeriod] => 
            )

        )

      [Created] => 2019-12-01 15:46:15
      [Modified] => 2019-12-01 15:46:15
      [AcceptURL] => 
      [VatShift] => no
      [Translations] => Array
        (
          [Status] => Concept
          [Country] => Nederland
          [PriceQuoteMethod] => Per e-mail
          [LanguageLabel] => Nederlands
        )

    )

)