WeFact API versie 2.4.0Offertes

Offertes zijn te beheren via de controller 'pricequote'.pricequoteline add

Middels deze functie voegt u een offerteregel toe aan een bestaande offerte.
Voorbeeldbestand: /voorbeelden/pricequote/pricequoteline.add.php


Invoerparameters:
Veldnaam Waarde Omschrijving
Identifier int De unieke ID van een offerte
PriceQuoteCode string Het offertenummer
PriceQuoteLines array Offerteregel:
- Date date     Datum. Standaard: vandaag
- Number float     Aantal. Standaard: 1
- ProductCode string     Productnummer
- Description string     Omschrijving
- PriceExcl float     Prijs per stuk (excl. BTW)
- DiscountPercentage float     Korting offerteregel, percentage: 0 - 100
- DiscountPercentageType 'line' of 'subscription'     Type korting
    (enkel offerteregel of later ook voor abonnement)
- TaxCode string     BTW code
    Terug te vinden bij de BTW instellingen.
- StartDate date     Startdatum van de periode
- EndDate date     Einddatum van de periode
    Enkel in te geven als PeriodicType 'once' is.
- PeriodicType 'once' of 'period'     Periodiek factureren?
    Standaard: 'once' (Geen abonnement)
- Periods int     Factureer iedere: aantal periodes
- Periodic string     Factureer iedere: eenheid, zie variabelen-lijst
Verplichte velden: Identifier of PriceQuoteCode en PriceQuoteLines (minimaal 1)

Voorbeeld invoer:
$api->sendRequest('pricequoteline', 'add', array(
	'PriceQuoteCode' 	=> 'OF0001',
	
	'PriceQuoteLines' 	=> array(
		array(
			'Description'	=> 'Traveling costs',
			'PriceExcl'	=> 35
		)
	)
));

Voorbeeld uitvoer:
Array
(
  [controller] => pricequoteline
  [action] => add
  [status] => success
  [date] => 2014-05-16T15:21:34+00:00
  [success] => Array
    (
      [0] => Er zijn 1 offerteregels toegevoegd
    )

  [pricequote] => Array
    (
      [Identifier] => 1
      [PriceQuoteCode] => OF0001
      [Debtor] => 1
      [DebtorCode] => DB0001
      [Status] => 0
      [Date] => 2014-05-16
      [Term] => 30
      [AmountExcl] => 785.00
      [AmountTax] => 164.85
      [AmountIncl] => 949.85
      [Discount] => 0
      [VatCalcMethod] => excl
      [IgnoreDiscount] => no
      [ReferenceNumber] => 
      [CompanyName] => Company X
      [Initials] => John
      [SurName] => Jackson
      [Sex] => m
      [Address] => Keizersgracht 100
      [ZipCode] => 1015 AA
      [City] => Amsterdam
      [Country] => NL
      [EmailAddress] => info@company.com
      [PriceQuoteMethod] => 0
      [SentDate] => 
      [Sent] => 0
      [LanguageCode] => nl_nl
      [Description] => 
      [Comment] => 
      [PriceQuoteLines] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [Identifier] => 1
              [Date] => 2014-05-16
              [Number] => 3
              [NumberSuffix] => 
              [ProductCode] => P0001
              [Description] => Consultancy
              [PriceExcl] => 100
              [DiscountPercentage] => 0
              [DiscountPercentageType] => line
							[TaxPercentage] => 21
              [Periods] => 1
              [Periodic] => 
              [StartDate] =>
              [EndDate] =>
            )

          [1] => Array
            (
              [Identifier] => 2
              [Date] => 2014-05-16
              [Number] => 1
              [NumberSuffix] => 
              [ProductCode] => 
              [Description] => Service contract
              [PriceExcl] => 150
              [DiscountPercentage] => 0
							[DiscountPercentageType] => line
							[TaxPercentage] => 21
              [Periods] => 3
              [Periodic] => m
              [StartDate] => 2014-05-16
              [EndDate] => 2014-08-15
            )

          [2] => Array
            (
              [Identifier] => 3
              [Date] => 2014-05-16
              [Number] => 1
              [NumberSuffix] => 
              [ProductCode] => 
              [Description] => Traveling costs
              [PriceExcl] => 35
              [DiscountPercentage] => 0
							[DiscountPercentageType] => line
              [TaxPercentage] => 21
              [Periods] => 1
              [Periodic] => 
              [StartDate] =>
              [EndDate] =>
            )

        )

      [Translations] => Array
        (
          [Status] => Concept
          [Country] => Nederland
          [PriceQuoteMethod] => Per e-mail
          [LanguageLabel] => Nederlands
        )

    )

)