WeFact API versie 3.3Producten

Producten zijn te beheren via de controller 'product'.