WeFact API versie 3.8Producten

Producten zijn te beheren via de controller 'product'.