De eisen voor jouw MKB administratie

Je bent als ondernemer verplicht om je administratie bij te houden. Vanuit de Belastingdienst ben je wettelijk verplicht dit netjes bij te houden en te bewaren. Administratie MKB bevat een aantal zaken die je niet als administratie ZZP hebt. Je hebt als MKB namelijk ook te maken met afdelingen en werknemers. Ook als je een boekhouder hebt, is het handig om te weten waar jouw MKB administratie uit moet bestaan.

Wat is MKB administratie?

Een MKB administratie bevat alle gegevens van de onderneming die je in de administratie wilt opslaan. Dit kan op papier of digitaal. In de MKB administratie zie je alles dat binnen komt en uitgegeven wordt.

Waar moet MKB administratie uit bestaan?

Er zitten een aantal eisen vanuit de Belastingdienst aan het bijhouden en bewaren van jouw administratie. Onder deze eisen vallen de volgende gegevens:

  • De kasadministratie en kassabonnen
  • Financiële aantekeningen
  • Facturen en inkoopfacturen
  • Bankafschriften
  • Contracten, overeenkomsten en andere afspraken die je met klanten hebt gemaakt
  • Agenda’s en afsprakenboeken
  • Correspondentie
  • Software en databestanden

Het gaat dus niet alleen om de financiële administratie, maar ook om bijvoorbeeld de zakelijke agenda.

Verschil tussen MKB administratie en boekhouden

Het verschil tussen MKB administratie en boekhouden is dat boekhouding een onderdeel is van de administratie, oftewel financiële administratie. Bij boekhouden verwerk je dus jouw financiële gegevens. Deze komen in de MKB administratie terecht.

Voordelen van werken met een online administratie programma

Een goede factuur software zoals WeFact helpt je al een eind op weg met je MKB administratie. WeFact helpt je om gemakkelijk jouw administratie bij te houden. Ook kun je jouw WeFact-administratie koppelen aan een boekhoudpakket, waardoor je sneller kunt werken.