Oxxa en importeren bankafschriften in WeFact Hosting

We hebben jullie eerder geïnformeerd over een grote update in WeFact Hosting, welke in twee fasen uitgevoerd zou worden. We hebben echter besloten om beide fasen in één update uit te gaan brengen. De reden tot dit besluit heeft te maken met de ingrijpende aanpassingen in WeFact Hosting en dat we verwachten dat het voor de gebruikers anders teveel misverstanden kan veroorzaken.

Omdat we de mogelijkheid om elektronische bankafschriften te importeren en de koppeling met domeinregistratiebedrijf Oxxa niet willen onthouden, brengen we nu een tussentijdse update (versie 0.3.4) uit! Deze updates zal verder nog geen functionaliteiten bevatten die aangekondigd zijn in de grote update van WeFact Hosting.

Momenteel is op verzoek de BETA versie (0.3.4) voor WeFact Hosting klanten te verkrijgen. Dit verzoek kan per e-mail worden gestuurd naar: helpdesk@wefact.nl. Gedurende de komende week zal deze versie nog in BETA draaien, waarna de release vervolgens officieel zal worden uitgegeven.

Geïnteresseerden voor de koppeling met bNamed kunnen zich ook melden via bovenstaand e-mailadres. Als alles voorspoedig verloopt zal deze koppeling in de loop van volgende week als BETA uitgegeven worden.

Plannen WeFact Hosting

Enkele tijd geleden hebben we besloten om WeFact Hosting flink onder handen te gaan nemen. Hierbij zullen we met name veel aandacht besteden aan de domeinnaam- en hostingfunctionaliteiten.

Inmiddels hebben we alle ideeën uitgewerkt en een planning gemaakt. De ideeën die door onze klanten in Technische Zaken kenbaar zijn gemaakt hebben de basis voor de geplande ontwikkelingen gevormd. We zullen de ideeën in 2 fases gaan ontwikkelen. Dit zal in gaan houden dat u 2 grote updates kunt verwachten, waar uiteindelijk alle ideeën in verwerkt zullen zijn.

In deze mailing zullen we alleen fase 1 uitgebreid toelichten. Zodra voor fase 1 het einde in zicht is, zullen wij u verder informeren over fase 2.

Wat zal fase 1 in gaan houden?
In fase 1 zullen we de domeinnaam- en hostingfunctionaliteiten van WeFact Hosting gaan verbeteren, nieuwe mogelijkheden toevoegen en gebruiksvriendelijker maken.
Daarnaast hebben we gemerkt dat de vele nieuwe opties en mogelijkheden die afgelopen jaren zijn ingebouwd soms ten koste zijn gegaan van de duidelijkheid en begrijpelijkheid van WeFact Hosting. We zullen daarom ook de instellingen opnieuw gaan ordenen en duidelijker aangeven wat een instelling precies inhoudt.
Als laatste zullen we in fase 1 heel WeFact Hosting gaan voorzien van duidelijkere foutmeldingen en een verbeterde controle op instellingen.

3 nieuwe domeinregistratiebedrijven!
We hebben afgelopen weken ook weer veel aanvragen gehad voor nieuwe koppelingen met domeinregistratiebedrijven. Bij deze kunnen wij melden dat in fase 1 ook 3 nieuwe koppelingen met domeinregistratiebedrijven gepland staan! Om precies te zijn zullen dit de volgende ondernemingen zijn: Realtime Register, bNamed en Oxxa.com.

Tijdsduur
Zoals u wellicht zult begrijpen is dit een behoorlijke ingreep in WeFact Hosting. Naar verwachting zal fase 1 aan het einde van de zomer van 2009 beschikbaar zijn.
Gedurende het ontwikkelingsproces zullen wij proberen u zo goed mogelijk op de hoogte te houden.

Tot slot willen we onze klanten bedanken voor alle opmerkingen en ideeën die zij aan ons hebben gemeld. Alleen hierdoor is het mogelijk om WeFact Hosting nog beter aan de wensen van onze klanten aan te laten sluiten!

Met vriendelijke groet,

WeFact B.V.