WeFact team versterkt met Ronald, de nieuwe PHP programmeur

Sinds 1 mei 2013 is Ronald fulltime werkzaam bij WeFact. Hij heeft inmiddels 10 jaar ervaring met het ontwikkelen van web applicaties. Ronald zal binnen WeFact meewerken aan de ontwikkeling van zowel WeFact Standard als WeFact Hosting.

Veel kleine maar ook grotere verbeterpuntjes zijn reeds door Ronald ontwikkeld. Bij WeFact Standard kan nu de betaaldatum van een factuur ingevoerd worden, een afwijkende betaaltermijn per debiteur worden ingesteld, een referentie-veld bij offerte is toegevoegd, de weergave van een factuur met deelbetaling is verbeterd en per debiteur kan bepaald worden of er wel/geen betaalontvangst gestuurd moet worden. WeFact Hosting gaat nu beter om met de factuurdatum wanneer het nog een concept-factuur is, het selecteren van een product bij factuur/offerte/dienst is makkelijker, het zoeken op een telefoonnummer is verbeterd (er wordt alleen gekeken naar de cijfers), CC-veld toegevoegd bij het ticketsysteem en de workflow van de agenda is flink onder handen genomen.

Bovenstaande punten worden meegenomen in de eerstvolgende update. Deze update zal ook over de nieuwe automatische incasso werkwijze (SEPA direct debit) beschikken. Naar verwachting zal eind juni de update beschikbaar zijn.

Uitbreiding van het WeFact ontwikkelteam

Even voorstellen: Mijn naam is Pieter Hoogestijn, 24 jaar oud en sinds 1 juli in dienst van WeFact als lid van het ontwikkelteam. Mijn werkzaamheden zullen vooral gericht zijn op de verdere ontwikkeling van beide WeFact producten: Standard en Hosting, zodat een hoop van de door jullie als gebruikers aangedragen suggesties, sneller gerealiseerd kunnen worden.

Mocht je dus nog suggesties hebben die nog niet in de rubriek ‘Technische Zaken’ staan vermeld, dan is nu de tijd gekomen om deze aan ons door te geven !!!