Medewerkers voorkeuren in WeFact Hosting

Tijdens de ontwikkelingen aan de nieuwe WeFact Hosting, doen we ons uiterste best om de gebruiksvriendelijkheid flinke te verbeteren. Zo zal het binnenkort mogelijk worden om per medewerker aan te geven hoe de begin-pagina van WeFact Hosting er uit moet zien.

Het volledig verbergen van overzichten, het in/uitklappen van deze overzichten en het bepalen van de volgorde behoort tot de mogelijkheden.

Video: Een deel van het scherm dat laat zien hoe er geschoven kan worden.

Naast de standaard gegevens die in de overzichten staan, willen we graag de mogelijkheid gaan bieden extra kolommen of extra tabellen op de begin-pagina te zetten. Als aanvulling op ideeën die reeds in Technische Zaken zijn gemeld, willen we jullie vragen extra ideeën aan te dragen voor een verbetering van de begin-pagina. Welke informatie mist nu nog, maar zou erg handig zijn?