Uw administratie in Exact Online

« Naar overzicht


Met de Exact module van WeFact kunt u uw administratie automatisch (één keer per dag) exporteren naar Exact Online. De volgende gegevens kunnen geëxporteerd worden:

  • Debiteuren
  • Facturen
  • Crediteuren
  • Inkoopfacturen


Hoe werkt het?

WeFact kan rechtstreeks communiceren met de webservice van Exact Online. WeFact weet precies welke gegevens nieuw of gewijzigd zijn, en dus welke gegevens geëxporteerd moeten worden.

Openstaande posten
Indien u de bankkoppeling heeft gelegd binnen Exact Online kan WeFact door middel van het ophalen van de openstaande posten ophalen facturen (automatisch) op betaald zetten.
Kosten en gratis uitproberen

De Exact Online boekhoudkoppeling kost € 5,- excl. BTW per maand en wordt samen met uw WeFact abonnement gefactureerd.


Eerst uitproberen?
U kunt de boekhoudmodule 2 weken kosteloos proberen. Ga hiervoor binnen WeFact in het menu naar "Exporteren". Op de geopende pagina kunt u aan de rechterkant kiezen voor Exact.
Bent u een accountant?

WeFact kent een speciaal accountancy programma voor accountantskantoren. Dit programma biedt voordelen voor het aanbieden van WeFact aan uw ondernemers in combinatie met de boekhoudkoppeling. Klik hier voor meer informatie