Hoe kunnen we u helpen?  Exporteren naar Twinfield

  Er is een koppeling beschikbaar om uw administratie automatisch naar Twinfield te exporteren. De volgende gegevens kunnen worden geëxporteerd:

  • Debiteuren
  • Verkoopfacturen (als conceptboekingen)
  • Incassobatches (geboekt naar dagboek "Incasso-onderweg")
  • Betalingen ophalen om de openstaande facturen bij te werken
  • Crediteuren
  • Inkoopfacturen (als conceptboekingen)

  Koppelen en instellen

  Ga in WeFact in het menu naar "Exporteren" en kies voor "Boekhoudpakket". Kies op de geopende pagina voor Twinfield. Een instelproces zal geopend worden, waarmee u een koppeling legt met de Twinfield webservice.
   

  Debiteurnummering

  De debiteurnummers worden één-op-één geëxporteerd naar Twinfield.
   

  (Afwijkende) grootboekrekeningen

  U kunt precies aangeven op welke grootboekrekeningen de omzet weggeboekt moet worden. In WeFact kunt u producten indelen op productgroepen. Tijdens het instellen kunt u afwijkende grootboekrekeningen voor iedere productgroep instellen, om ook in Twinfield inzicht in de omzet te houden.

  Bij inkoopfacturen is het mogelijk om op factuurregelniveau een kostencategorie op te geven. Deze kostencategorieën zijn aan te maken in het menu bij "Instellingen" onder het tabblad "Inkoop". De kostencategorieën zijn bij de instellingen richting het boekhoudpakket te koppelen aan afwijkende grootboekrekeningen.
   

  Automatisch exporteren

  Bij het instellen van de koppeling kunt u aangeven dat gegevens automatisch geëxporteerd mogen worden. Het exporteren gebeurt dagelijks vanaf 06:00 uur.
   

  Betalingen ophalen

  U kunt bij de Twinfield instellingen in WeFact aangeven dat automatisch betalingen opgehaald mogen worden. De openstaande boekingen in Twinfield en de openstaande facturen in WeFact worden met elkaar vergeleken. Een factuur of inkoopfactuur in WeFact wordt (automatisch) op betaald gezet als de boeking in Twinfield gematcht is. Dit werkt ideaal wanneer binnen Twinfield een bankkoppeling gelegd is.
   

  Transitorisch boeken: omzet en kosten spreiden

  WeFact kan omzet en kosten op factuurregelniveau spreiden, ook wel transitorisch boeken genaamd. Dit biedt als mogelijkheid om omzet/kosten evenredig te verdelen over de bewuste maanden.
  Lees hier uitgebreider over hoe transitorisch boeken werkt in Twinfield.
   

  Incassobatches

  Wanneer u gebruik maakt van automatische incasso in WeFact zijn ook incassobatches te exporteren naar Twinfield. De incassobatch wordt in Twinfield als een bijschrijving op een "Incasso-onderweg" dagboek geëxporteerd. Wanneer de betaling vervolgens binnenkomt, kan deze worden geboekt op de verzamelpost in het "Incasso-onderweg" dagboek door slechts één tegenpost (de FRST of RCUR) te selecteren in plaats van de afzonderlijke facturen.

  Bij een stornering moet de specifieke boeking (de individuele factuur) weer openstaand worden. Twinfield zal dit automatisch doen. Echter dient u hiervoor wel te controleren of binnen Twinfield de 'verwerkingsinformatie' is ingevuld. Dit doet u als volgt:

  1. Ga in het menu naar "Kas & banken" en kies op de pagina opnieuw voor "Kas & banken".
  2. Kies in het veld "CODE" voor de bankrekening waar de incasso's op uitgevoerd worden. Klik daarna op volgende.
  3. Op de geopende pagina kiest u het tabblad "Verwerkingsinformatie". Zorg dat u de juiste grootboekrekeningen invult bij in ieder geval:
   - Geweigerde en geannuleerde opdrachten
   - Terugboekingen van incasso-opdrachten (storno's)
  Twinfield: incasso instellingen

  Documentlink in Twinfield naar WeFact

  Bij de boeking in Twinfield kan er een verwijzing naar WeFact worden gemaakt. Hiervoor gebruiken we vrije veld 3 (freetext3). Binnen Twinfield stelt u dit als volgt in:

  1. Ga in het menu naar "Instellingen" > "Administratie-instellingen". Kies vervolgens voor "Dagboeken". Kies daarna als dagboek "Verkoop factuur" of "Inkoopfactuur".
  2. Op de geopende pagina vindt u een onderdeel "Vrije tekstvelden". Geef bij "Vrije tekstveld 3" aan "Toegestaan" en vul als naam "Factuurkenmerk" in.
  3. Eronder vindt u het onderdeel "Document imaging". Vul hier in:
   - Naam:   WeFact factuur
   - Link:      https://www.mijnwefact.nl/?lookup=$FreeText3$

  Binnen WeFact dient u bij de instellingen van de Twinfield koppeling aan te vinken dat u de document link wilt meesturen naar Twinfield.
  Twinfield: instellen Document link

  Hulp nodig?

  Wij helpen u graag bij vragen over het instellen van de Twinfield koppeling. U kunt contact opnemen via helpdesk@wefact.nl of telefonisch op 085 - 732 57 00.