Hoe kunnen we u helpen?  In één handeling een factuur voor een debiteurgroep maken

  Het is mogelijk om een factuur aan te maken voor alle debiteuren die in een debiteurgroep zitten. Dit kan handig zijn voor het factureren van bijvoorbeeld lidmaatschappen.

  Deel uw debiteuren in een groep in

  Ga in het menu naar "Relaties". In het submenu eronder vindt u "Debiteurgroepen". Indien u nog geen debiteurgroep(en) heeft kunt u hier een groep aanmaken en aangeven welke relaties tot deze groep behoren. U kunt uiteraard ook een individuele debiteur bewerken en aangeven tot welke groep(en) de debiteur hoort.

  Factuur aanmaken

  Wanneer je een debiteurgroep bekijkt (via menu "Relaties" en dan het submenu eronder "Debiteurgroepen" klikt u de bewuste groep aan) vindt u bovenaan een aantal actieknoppen. Klik op de knop "Nieuwe factuur voor groep" om eenzelfde factuur aan te maken voor alle debiteuren uit de groep.
  Factuur met één handeling aanmaken voor een groep