WeFact HelpWeFact Help > Instellingen

Hoe kan ik producten, debiteuren en crediteuren importeren?
Binnen WeFact is het eenvoudig mogelijk om een eigen producten-, debiteuren-, of crediteurenbestand te importeren (Excel of CSV). U vindt een importeermogelijkheid onderaan het productenoverzicht, debiteurenoverzicht en crediteurenoverzicht.

Bestand importeren
Navigeer in het menu naar de overzichtspagina van de gegevens die u wilt importeren (productoverzicht, debiteurenoverzicht of crediteurenoverzicht). U kunt zowel importeren in een lege administratie als in een administratie waar al gegevens aanwezig in zijn. Onderaan de pagina vindt u de mogelijkheid om zelf een bestand te uploaden. Vervolgens dient u een aantal stappen te doorlopen zoals het koppelen van kolommen aan de velden van WeFact.Waar dient mijn bestand aan te voldoen?
Het bestand dient voorzien te zijn van kolomnamen (productnaam, prijs etc.). Verder dienen de gegevens per kolom aansluitend op een eigen rij te staan. Hieronder volgt een voorbeeld bestand hoe gegevens zeker geïmporteerd kunnen worden.

Producten
Mogelijk te importeren kolommen:
 • Productnummer
 • Productnaam (verplicht)
 • Omschrijving (verplicht)
 • Prijs excl. BTW
 • BTW-percentage
Eventueel: uitgebreide omschrijving. producteenheid, periode en productgroep.

Download: voorbeeld Excel bestand.

Debiteuren of crediteuren
Mogelijk te importeren kolommen:
 • Bedrijfsnaam
 • Naam contactpersoon
 • Straatnaam + huisnummer
 • Postcode
 • Woonplaats
 • E-mailadres
Eventueel: land, telefoonnummer, KvK nummer, BTW nummer, postadres, bankrekeningnummer, machtiging automatische incasso ja/nee, debiteur/crediteurnummer, debiteurgroep, eigen veld etc.
Let op! Bedrijfsnaam of contactpersoon is minimaal vereist.

Download: voorbeeld Excel bestand.

Bijwerken van bestaande gegevens
Wilt u bestaande gegevens bijwerken, vanwege bijvoorbeeld aanvullingen of prijswijzigingen? Dan is dit ook mogelijk middels onze importtool! WeFact zal op basis van het product-, debiteur-, of crediteurnummer herkennen of deze al aanwezig is in de administratie. Bestaat een specifiek nummer dan zal deze bijgewerkt worden. Bestaat een nummer nog niet, dan wordt het als nieuw onderdeel toegevoegd.
Tip: u kunt gemakkelijk zelf productprijzen bijwerken of debiteuren voorzien van een e-mailadres.

Hulp nodig?
Heeft u vragen of hulp nodig? Neem dan gerust contact met ons op. Tijdens het importeren van uw gegevens heeft u rechts bovenin de mogelijkheid om hulp in te schakelen zodat wij direct met het door u geüploade bestand aan de slag kunnen.

Vul onderstaand formulier in:


Versturen