Hoe kunnen we u helpen?  Exporteren naar Unit4 Multivers

  Er is een koppeling beschikbaar om uw administratie automatisch naar Unit4 Multivers te exporteren. De volgende gegevens kunnen worden geëxporteerd: 

  • Debiteuren
  • Verkoopfacturen (als conceptboekingen)
  • Betalingen ophalen om de openstaande facturen bij te werken
  • Crediteuren
  • Inkoopfacturen (als conceptboekingen)

  Koppelen en instellen

  Ga binnen WeFact in het menu naar "Exporteren" en kies vervolgens voor "Boekhoudpakket". Kies op de geopende pagina voor Unit4. Een instelproces zal geopend worden, waarmee u een koppeling legt met de Unit4 webservice.
   

  Debiteurnummering

  De debiteurnummers worden één-op-één geëxporteerd naar Unit4.

  Relaties importeren vanuit Unit4

  Bij het leggen van de koppeling is het eenmalig mogelijk om relaties te importeren vanuit Unit4. Om van deze functionaliteit gebruik te maken, mogen er geen relaties in WeFact staan. Heeft u al een testdebiteur aangemaakt, dan kunt u middels het opschonen van de testgegevens de debiteur(en) alsnog verwijderen. Via menuknop “Exporteren” submenu "Boekhoudpakket" heeft u vervolgens de mogelijkheid om uw relaties alsnog vanuit Unit4 te importeren middels de knop "Importeren".

  (Afwijkende) grootboekrekeningen

  U kunt precies aangeven op welke grootboekrekeningen de omzet weggeboekt moet worden. In WeFact kunt u producten indelen in productgroepen. Tijdens het instellen kunt u afwijkende grootboekrekeningen voor iedere productgroep instellen, om ook in Unit4 inzicht in de omzet te houden.

  Bij inkoopfacturen is het mogelijk om op factuurregelniveau een kostencategorie op te geven. Deze kostencategorieën zijn aan te maken in het menu bij "Instellingen" onder het tabblad "Inkoop". De kostencategorieën zijn bij de instellingen richting het boekhoudpakket te koppelen aan afwijkende grootboekrekening. 
   

  Automatisch exporteren

  Bij het instellen van de koppeling kunt u aangeven dat gegevens automatisch geëxporteerd mogen worden. Het exporteren gebeurt dagelijks vanaf 06:00 uur in de ochtend.
   

  Betalingen ophalen

  U kunt bij de Unit4 instellingen in WeFact aangeven dat betalingen automatisch opgehaald mogen worden. De openstaande boekingen in Unit4 en de openstaande facturen in WeFact worden met elkaar vergeleken. Een factuur of inkoopfactuur in WeFact wordt op betaald gezet als de boeking in Unit4 gematcht is aan een transactie. Dit werkt ideaal wanneer binnen Unit4 een bankkoppeling gelegd is.

  Hulp nodig?

  Wij helpen u graag bij vragen over het instellen van de Unit4 koppeling. U kunt contact opnemen via helpdesk@wefact.nl of telefonisch op 085-732 57 00.