Hoe kunnen we u helpen?    Factuurregeldatum zichtbaar maken in PDF

    Standaard wordt de factuurregeldatum op de factuur PDF niet getoond. Uiteraard kan deze wel toegevoegd worden zodat de datum zichtbaar wordt op de factuur.

    Ga via menuknop "Instellingen" naar "Huisstijl" en kies in de linkerrij voor "Factuur". Klik op het factuurregelblok. Voeg hier een nieuwe kolom toe met als label "Datum". Voor de waarde kiest u aan de rechterzijde in de beschikbare variabelen tabel voor "Factuurregel" en klikt u vervolgens op "Datum". Plak de gekopieerde variabele nu in het veld waarde. Tot slot sleept u de nieuwe kolom naar de gewenste positie door de muis aan de voorzijde van de regel ingedrukt te houden.

    Factuurregeldatum toevoegen