Hoe kunnen we u helpen?  Een vaste bijlage meesturen met e-mailberichten

  U kunt per e-mailbericht maximaal 3 vaste bijlagen meesturen. U kunt bijvoorbeeld standaard uw algemene voorwaarden meesturen bij offertes. Het is ook mogelijk om per offerte of factuur variabele bijlagen mee sturen.

  Ga voor het toevoegen van een vaste bijlage in het menu naar "Instellingen" en kies vervolgens in het submenu voor "Huisstijl". In de rechterkolom vindt u alle e-mailberichten. Kies het e-mailbericht waar u één of meer bijlagen aan wilt toevoegen. Op de geopende pagina vindt u rechts bovenaan de mogelijkheid om bijlagen te uploaden.
  Vaste bijlage bij een e-mail bericht

  Grootte en type bijlagen

  Belangrijk bij het meesturen van bijlagen is dat deze niet te groot zijn. Het e-mailadres van de klant kan namelijk een limiet hebben op de grootte van te ontvangen e-mailberichten. Zorg daarom dat de bijlagen nooit meer dan een paar MB groot zijn.
  Goede formaten om per e-mail te sturen zijn PDF en Word bestanden voor documenten of JPG, PNG en GIF voor afbeeldingen.