Hoe kunnen we u helpen?  Extra toelichting toevoegen aan een factuur PDF

  Indien het gewenst is om extra tekst toe te voegen aan een factuur PDF, dan kan de factuuromschrijving hiervoor gebruikt worden. De ingegeven tekst zal dan buiten het factuurregelblok zichtbaar worden.

  Extra tekst toevoegen aan een factuur

  Op de factuuraanmaakpagina kunt u de gewenste tekst onderaan de pagina ingeven in het tabblad "Omschrijving".

  Factuuromschrijving

  Zichtbaar maken op PDF

  Om deze tekst ook daadwerkelijk zichtbaar te maken op de factuur PDF, dient er een variabele toegevoegd te worden in de huisstijl van de factuur. Ga hiervoor naar menuknop "Instellingen" submenu "Huisstijl" en kies onder de linkerrij voor "Factuur". Klik nu aan de rechterzijde onder 'Blokken toevoegen' voor "Tekstblok". Voeg hier vervolgens de variabele [factuur_omschrijving] toe die u ook in de beschikbare variabelen tabel kunt vinden. Het tekstblok kan nu naar wens worden gepositioneerd door deze te verslepen. Om precizie toe te passen, kunt u het tekstblok bewerken door deze aan te klikken en de instellingen in tabblad "Positionering" juist te zetten.