Hoe kunnen we u helpen?    Korting aanmaken in de kortingsmodule

    WeFact beschikt over een kortingsmodule waarmee automatisch een korting kan worden gegenereerd. Ga hiervoor in het menu naar "Producten" en kies in het submenu voor "Kortingsmodule".

    U kunt via deze module een korting ingeven van een vast bedrag, percentage van het factuurbedrag of een aangepaste prijs van een product. De korting kunt u toekennen aan een specifieke debiteur of juist een debiteurgroep of alle incasso klanten. Ook bestaat de mogelijkheid om aanvullende voorwaarden op te geven om de kortingsmodule nog specifieker te maken.

    Kortingen worden automatisch toegepast op facturen, (facturen uit) abonnementen en offertes.