Hoe kunnen we u helpen?  Online goedkeuren van een offerte

  U kunt uw klant een e-mailbericht toesturen waarbij de offerte als bijlage wordt toegevoegd. In het bericht van de e-mail is door WeFact automatisch een link toegevoegd om de offerte online te kunnen accepteren. Na het aanklikken van de link kan de klant online een handtekening zetten en de acceptatie versturen. U ontvangt een bevestiging dat de offerte is geaccepteerd. Bij het accepteren van de offerte wordt de handtekening, de naam, het IP-adres en de datum met tijd geregistreerd.

  Accepteren door de klant

  Klant accepteert offerte online

  Geaccepteerde offerte in WeFact

  Online geaccepteerde offerte in WeFact

  Offerte accepteren link in offerte e-mail bericht

  Mocht de offerte online accepteren link uit het e-mailbericht gehaald zijn kan dit alsnog zelf ingesteld worden. Ga in het menu naar "Instellingen" en kies in het submenu voor "Huisstijl". Klik in de rechterkolom onder "E-mailberichten" op "Offerte" om het e-mailbericht te bewerken.

  In het e-mailbericht staat een offerte online accepteren link. Met de rechtermuisknop kunt u kiezen voor "Link wijzigen". Het onderstaande pop-up scherm zal nu verschijnen en dient er als volgt uit te zien. 
  Offerte online accepteren link in e-mail