WeFact HelpWeFact Help > Abonnementen

Hoe maak ik een opzegging ongedaan?
Wanneer u het opgezegde abonnement bekijkt ziet u een blok genaamd "Einde abonnement". Hier vindt u de datum in terug wanneer het abonnement opgezegd is of opgezegd mag worden. In dit blok vindt u ook de link, achter de datum, "opzegging ongedaan maken". Klik hier op om het abonnement weer actief te maken. Eventueel heeft u nog de gelegenheid om een nieuwe facturatieperiode op te geven.


Vul onderstaand formulier in:


Versturen