Hoe kunnen we u helpen?  Exporteren naar SnelStart

  Er is een koppeling beschikbaar om uw administratie automatisch naar Snelstart te exporteren. Hiervoor heeft u minimaal Snelstart inStap nodig waarbij de database online/in de cloud staat.
  Het minimale pakket dat u dient te hebben is Snelstart inStap. Koppelen met een interne administratie binnen een accountantsomgeving is niet (meer) mogelijk.De volgende gegevens kunnen worden geëxporteerd:

  • Debiteuren
  • Verkoopfacturen
  • Betalingen ophalen om de openstaande facturen bij te werken
  • Crediteuren
  • Inkoopfacturen

  Koppelen en instellen

  Ga in WeFact in het menu naar "Exporteren" en kies vervolgens voor "Boekhoudpakket". Kies op de geopende pagina voor Snelstart. Een instelproces zal geopend worden, waarmee u een koppeling legt met de Snelstart webservice.

  Debiteurnummering

  De debiteurnummers worden één-op-één geëxporteerd naar Snelstart.

  Relaties importeren vanuit Snelstart

  Bij het leggen van de koppeling is het eenmalig mogelijk om relaties te importeren vanuit Snelstart. Om van deze functionaliteit gebruik te maken, mogen er geen relaties in WeFact staan. Heeft u al een testdebiteur aangemaakt, dan kunt u middels het opschonen van de testgegevens de debiteur(en) alsnog verwijderen. Via menuknop “Exporteren” submenu "Boekhoudpakket" heeft u vervolgens de mogelijkheid om uw relaties alsnog vanuit Snelstart te importeren middels de knop "Importeren".

  (Afwijkende) grootboekrekeningen

  U kunt precies aangeven op welke grootboekrekeningen de omzet weggeboekt moet worden. In WeFact kunt u producten indelen op productgroepen. Tijdens het instellen kunt u afwijkende grootboekrekeningen voor iedere productgroep instellen, om ook in Snelstart inzicht in de omzet te houden.

  Bij inkoopfacturen is het mogelijk om op factuurregelniveau een kostencategorie op te geven. Deze kostencategorieën zijn aan te maken in het menu bij "Instellingen" onder het tabblad "Inkoop". De kostencategorieën zijn bij de instellingen richting het boekhoudpakket te koppelen aan afwijkende grootboekrekeningen.
   

  Automatisch exporteren

  Bij het instellen van de koppeling kunt u aangeven dat gegevens automatisch geexporteerd mogen worden. Het exporteren gebeurt dagelijks vanaf 06:00 uur.
   

  Betalingen ophalen

  U kunt bij de Snelstart instellingen in WeFact aangeven dat automatisch betalingen opgehaald mogen worden. De openstaande boekingen in Snelstart en de openstaande facturen in WeFact worden met elkaar vergeleken. Een factuur of inkoopfactuur in WeFact wordt (automatisch) op betaald gezet als de boeking in Snelstart gematcht is. Dit werkt ideaal wanneer binnen Snelstart een bankkoppeling gelegd is.

  Nog geen SnelStart online?

  Indien u nog geen gebruik maakt van de online versie van SnelStart, kunt u dit eenvoudig installeren. Klik hier om via een installatiefilmpje te zien hoe u uw lokale administratie online kunt zetten.

  Hulp nodig?

  Wij helpen u graag bij vragen over het instellen van de Snelstart koppeling. U kunt contact opnemen via helpdesk@wefact.nl of telefonisch op 085 - 732 57 00.