Hoe kunnen we u helpen?  Een inkoopfactuur PDF bestand splitsen

  Het is mogelijk om een PDF bestand dat u heeft geupload als inkoopfactuur te splitsen in meerdere losse documenten. Soms komt het voor dat PDF bestanden die u heeft ingescand samen in 1 bestand komen te staan. In dat geval is deze functie handig om het PDF bestand in WeFact op te kunnen splitsen naar aparte inkoopfacturen.

  Een inkoopfactuur PDF splitsen in WeFact

  Wanneer een inkoopfactuur PDF uit meerdere pagina's bestaat zal er in WeFact een knop verschijnen om de inkoopfactuur te splitsen. U dient hiervoor de inkoopfactuur te openen. Kies op de geopende inkoopfatuur voor het icoontje met de schaar om het document te splitsen.  
  Document splitsen
  Op de geopende pagina verschijnen nu alle documenten uit uw scan. Rechts bovenin kunt u het vinkje “Splits elke pagina” activeren. Tussen elke pagina verschijnt nu een scheidingslijn. Het is daarnaast ook mogelijk zelf een scheidingslijn aan te brengen of een scheidingslijn te verwijderen. Dit doet u bijvoorbeeld als een van de facturen uit uw document uit twee of meer pagina’s bestaat. Door met uw muis te klikken tussen de pagina's kunt u een scheidingslijn aanbrengen of juist verwijderen. Kies nadat u op de gewenste plaatsen een spitsing hebt aangebracht onderaan voor de blauwe actieknop “Splitsen”.
  Scheidingslijnen aanbrengen om document te splitsen
  Na dat u alle documenten heeft gesplitst worden deze allemaal als losse facturen toegevoegd en herkent. In uw “Nog te verwerken” overzicht van de inkoopfacturen worden de scans als volgt toegevoegd: scan 1-1.pdf, scan 1-2.pdf, etc.
  Inkoop overzicht gesplitst