Nieuwe API v2
Er is een nieuwe API versie 2 beschikbaar, klik hier om naar de documentatie te gaan.

WeFact Hosting API versie 1.08Beginnen met de API

De API communiceert via een XML/SOAP verbinding, waardoor in principe elk soort systeem verbinding kan maken met WeFact. Alvorens er gebruik gemaakt kan worden van de API, dient binnen WeFact Hosting een beveiligingscode aangemaakt te worden en het IP-adres van de server waarvan u contact wilt leggen met WeFact Hosting op een whitelist gezet te worden.


Inschakelen van de API

De API kan ingesteld worden door in het menu te gaan naar "Instellingen" en vervolgens in het submenu onder "WeFact voorkeuren" te kiezen voor "API". Het is mogelijk om meerdere IP-adressen op de whitelist te zetten. Op deze pagina is het tevens mogelijk om de API in en uit te schakelen.


De API is bereikbaar op https://www.uwdomein.nl/Pro/api/?wsdl
Let op: dit is een voorbeeld URL en dient u nog aan te passen naar de juiste domeinnaam en locatie waar uw map "/Pro/api/" staat.
Aan de slag met de voorbeeld PHP bestanden

Voor alle functionaliteiten is er een voorbeeld PHP bestand beschikbaar. Download hier alle voorbeeld PHP bestanden.


Wanneer u het ZIP-bestand uitpakt vindt u het bestand "api_demo.php". Dit PHP bestand zorgt voor de communicatie met de API van WeFact Hosting. Het enige dat u hieraan hoeft aan te passen is de juiste verwijzing (URL) naar de API. Dit doet u op regel 25 van dit bestand:

$this->client	= @new SoapClient("http://www.uwdomein.nl/wefact/Pro/api/?wsdl&version=1.08");


In de map "voorbeelden" vindt u alle voorbeeld PHP bestanden. Ieder bestand is gereed voor gebruik, alleen dient u hier de beveiligingscode nog in te vullen.


Voorbeeld:
In het bestand "listdebtors.php" vindt u de volgende regel:

$debtor_list 	= $api->listDebtors('beveiligingscode', $parameters);

Pas 'beveiligingscode' aan naar uw beveiligingscode en zorg dat dit tussen single quotes blijft:

$debtor_list 	= $api->listDebtors('xDldnwle32Sddwjn32psda', $parameters);