WeFact Hosting API versie 2.7Crediteuren

Crediteuren zijn te beheren via de controller 'creditor'.