WeFact Hosting API versie 2.7Contacten

Contacten zijn te beheren via de controller 'handle'.