WeFact Hosting API versie 2.6Contacten

Contacten zijn te beheren via de controller 'handle'.