WeFact Hosting API versie 2.7Facturen

Facturen zijn te beheren via de controller 'invoice'.