WeFact Hosting API versie 2.6Facturen

Facturen zijn te beheren via de controller 'invoice'.