WeFact Hosting API versie 2.6Overige diensten

Overige diensten zijn te beheren via de controller 'service'.