WeFact Hosting API versie 2.7Overige diensten

Overige diensten zijn te beheren via de controller 'service'.