Uw administratie in Exact Online

« Naar overzicht


Met de Exact module van WeFact kunt u uw administratie automatisch exporteren naar Exact Online. De volgende gegevens kunnen geëxporteerd worden:

  • Producten
  • Debiteuren
  • Facturen
  • Crediteuren
  • Inkoopfacturen


Hoe werkt het?

WeFact Hosting kan rechtstreeks communiceren met de webservice van Exact Online. WeFact Hosting weet precies welke gegevens nieuw of gewijzigd zijn, en dus welke gegevens geëxporteerd moeten worden.

Openstaande posten
Indien u de bankkoppeling heeft gelegd binnen Exact Online kan WeFact door middel van het ophalen van de openstaande posten ophalen facturen (automatisch) op betaald zetten.
Kosten en gratis uitproberen

De Exact boekhoudmodule kost € 5,- excl. BTW per maand en zal samen met uw WeFact abonnement worden gefactureerd.


Eerst uitproberen?
U kunt de boekhoudmodule 2 weken kosteloos proberen. Ga hiervoor binnen WeFact Hosting in het menu naar "Beheer" en vervolgens in het menu "Exporteren". Kies hier voor Exact.