Jaarrekening ZZP: Is een jaarrekening verplicht als zzp’er?

Als zzp’er is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de financiële verplichtingen die bij het zelfstandig ondernemen komen kijken. Eén van de termen die je tegen kunt komen, met name bij zzp administratie en belastingaangifte, is de jaarrekening. Maar is een jaarrekening verplicht voor een zzp’er? In deze blog gaan we dieper in op wat een jaarrekening is, of het verplicht is voor zzp’ers, het nut ervan en hoe je zelf een jaarrekening kunt opstellen.

Wat is een jaarrekening?

Een jaarrekening is een financieel verslag dat aan het einde van het boekjaar wordt opgesteld voor een onderneming. Het doel van de jaarrekening is om inzicht te krijgen in de financiële situatie en prestaties van de onderneming gedurende dat jaar. In de jaarrekening worden de financiële gegevens van de onderneming overzichtelijk weergegeven, waaronder de balans, de winst-en-verliesrekening, en toelichting op deze cijfers.

Is een jaarrekening verplicht voor een zzp’er?

Voor zzp’ers is het niet verplicht om een jaarrekening op te stellen. In Nederland geldt namelijk een vrijstelling voor eenmanszaken, waaronder zzp’ers. Deze vrijstelling houdt in dat je geen uitgebreide jaarrekening hoeft op te stellen. Wel moet je een balans en winst-en-verliesrekening opstellen voor de inkomstenbelasting.

Hoewel het niet verplicht is voor zzp’ers om een jaarrekening op te stellen, kan het toch voordelen hebben om dit wel te doen. Een jaarrekening geeft namelijk inzicht in de financiële situatie van je onderneming en kan gebruikt worden om je bedrijf te evalueren en te vergelijken met voorgaande jaren. Daarnaast kan het ook nuttig zijn bij het aanvragen van een lening of het verkrijgen van financiering voor je onderneming.

Wat is het nut van een jaarrekening?

Een jaarrekening heeft verschillende voordelen, zelfs als zzp’er. Ten eerste geeft het je inzicht in de financiële gezondheid van je onderneming. Je kunt zien hoeveel winst of verlies je hebt gemaakt, hoe je vermogen is opgebouwd, en of er eventuele financiële problemen zijn die aangepakt moeten worden.

Ten tweede kan een jaarrekening nodig zijn voor externe partijen, zoals de Belastingdienst, financiële instellingen, investeerders of potentiële zakenpartners. Zij kunnen de jaarrekening gebruiken om te beoordelen of je financieel gezond bent en om beslissingen te nemen met betrekking tot leningen, investeringen of samenwerkingen.

Zelf een jaarrekening opstellen of laten uitbesteden?

Als zzp’er heb je de keuze om zelf een jaarrekening op te stellen of om dit uit te besteden aan een boekhouder of accountant. Het voordeel van zelf een jaarrekening opstellen is dat het kostenbesparend kan zijn. Je hebt geen kosten voor het inhuren van een externe partij.

Het opstellen van een jaarrekening kan complex zijn en vereist kennis van boekhouden en financiën. Als je hier geen ervaring mee hebt, kan het verstandig zijn om een professional in te schakelen. Deze kan ervoor zorgen dat de jaarrekening op een correcte en overzichtelijke manier wordt opgesteld. Het nadeel van een professional inschakelen is dat het een grote kostenpost kan zijn als zzp’er. 

De oplossing hiervoor is om gebruik te maken van het facturatieprogramma van WeFact in combinatie met je eigen boekhoudprogramma. Met ons facturatieprogramma maak je eenvoudig facturen aan, verstuur je deze naar de klant en wordt het automatisch verwerkt in jouw boekhoudprogramma, zoals bijvoorbeeld Exact Online. In combinatie met jouw boekhoudprogramma en het administratieprogramma van WeFact wordt automatisch een balans en winst-en-verliesrekening gecreëerd dat onderdeel is van de jaarrekening.

Hoe maak je een jaarrekening als zzp’er?

Als je ervoor kiest om zelf een jaarrekening op te stellen, zijn er een aantal stappen die je moet volgen. Hieronder leggen we stap voor stap uit waar je rekening mee moet houden bij het opstellen van een jaarrekening.

  1. Verzamel financiële gegevens: Verzamel financiële documenten, zoals inkomsten, uitgaven, bankafschriften, facturen, bonnen en andere financiële transacties.
  2. Maak een balans op: Stel een balans op waarop je de activa (eigendommen), passiva (schulden), en het eigen vermogen van je onderneming weergeeft.
  3. Maak een winst-en-verliesrekening: Stel een winst-en-verliesrekening op waarin je de inkomsten en kosten van je onderneming gedurende het boekjaar opneemt.
  4. Voeg een toelichting toe: Voeg een toelichting toe bij zowel de balans als de winst-en-verliesrekening om de cijfers te verklaren en eventuele bijzonderheden toe te lichten.
  5. Controleer en corrigeer: Controleer de jaarrekening grondig op fouten en onjuistheden, en corrigeer deze indien nodig.
  6. Onderteken de jaarrekening: Als je een BV hebt, moet de jaarrekening worden ondertekend door de bestuurder(s) en de accountant. Voor een eenmanszaak is dit meestal niet verplicht, maar het kan wel worden gedaan als je dit wenst.

Jaarrekening zzp voorbeeld

Zoals je in dit artikel hebt gelezen, kan het als zzp’er interessant zijn om een jaarrekening op te stellen. Hieronder zie je een voorbeeld van een balans en winst-en-verliesrekening om inzicht te krijgen hoe dit wordt weergegeven.

Voorbeeld balans

Voorbeeld winst-en-verliesrekening