Wat is financiële consolidatie en hoe gebruik je het?

Financiële consolidatie is bedoeld voor bedrijven met meerdere dochterondernemingen of vestigingen. Het biedt een overzicht van de financiële positie en prestaties van de gehele groep. Dit proces helpt bij het nemen van strategische beslissingen, het identificeren van financiële risico’s en het waarborgen van transparantie voor stakeholders. In deze blog bespreken we wat financiële consolidatie inhoudt, de voordelen ervan, wettelijke verplichtingen, toepassingen en de stappen om het effectief toe te passen.

Wat is consolidatie?

Consolidatie is het proces waarbij de financiële gegevens van meerdere bedrijven worden samengevoegd tot één geconsolideerde jaarrekening. Dit betekent dat de cijfers van alle afzonderlijke ondernemingen binnen een groep worden gecombineerd om een gezamenlijk financieel overzicht te creëren. Zo’n geconsolideerde jaarrekening biedt een compleet beeld van de financiële prestaties van de gehele groep als één entiteit. Dit is handig voor het beoordelen van de algehele prestaties van de onderneming en het verkrijgen van een helder financieel inzicht.

Daarnaast maakt consolidatie het mogelijk om de financiële prestaties van verschillende bedrijven of vestigingen binnen de groep te vergelijken. Dit is vooral nuttig voor het analyseren van de operationele efficiëntie en de financiële gezondheid van elke onderneming.

De voordelen van financiële consolidatie

Financiële consolidatie biedt diverse voordelen voor bedrijven met meerdere dochterondernemingen of entiteiten:

  • Het geeft een duidelijk beeld van de financiële gezondheid van de gehele onderneming.
  • Het helpt bij het nemen van geïnformeerde beslissingen op basis van de financiële data.
  • Het brengt de financiële risico’s in kaart door inzicht te geven in de financiële activiteiten binnen de groep.
  • Het identificeert welke segmenten van het bedrijf het beste en het minst presteren, wat belangrijk is voor toekomstige investeringen en strategieën.

Is consolideren verplicht?

In Nederland is het wettelijk verplicht voor moederbedrijven, zoals besloten vennootschappen (bv’s) of naamloze vennootschappen (nv’s) met groepsmaatschappijen of dochterondernemingen, om een geconsolideerde jaarrekening op te stellen. Deze verplichting geldt wanneer er sprake is van een economische eenheid, waarbij de ondernemingen onder centrale leiding staan en er een organisatorische verbondenheid bestaat. Dit wordt ook wel de consolidatiekring genoemd. Alle ondernemingen die aan deze criteria voldoen, moeten worden opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening.

Er zijn echter enkele uitzonderingen op deze regel, afhankelijk van specifieke omstandigheden zoals de grootte van de ondernemingen binnen de groep of andere wettelijke criteria. Laat je hierover informeren door je accountant.

Wanneer gebruik je consolidatie?

Consolidatie wordt toegepast in verschillende scenario’s, vooral wanneer bedrijven bestaan uit meerdere juridische entiteiten, zoals dochterondernemingen of als ze opereren in verschillende landen. Het is ook relevant wanneer een bedrijf verschillende rechtspersonen of rechtsvormen heeft, zoals een combinatie van een stichting en een bv onder één paraplu. In al deze gevallen zorgt consolidatie ervoor dat alle financiële transacties tussen de entiteiten worden geëlimineerd, zodat alleen de transacties met externe partijen worden weergegeven.

Hoe pas je consolidatie toe?

Het proces van financiële consolidatie gaat verder dan het simpelweg optellen van cijfers van verschillende onderdelen. Het vereist het toepassen van diverse boekhoudkundige principes, zoals de eliminatie van intercompany transacties. Dit betekent dat alle transacties tussen de dochterondernemingen onderling uit de administratie moeten worden gehaald om dubbele tellingen te voorkomen. Vaak wordt dit proces ondersteund door gespecialiseerde software die helpt bij het nauwkeurig samenvoegen en analyseren van de financiële gegevens. 

Vanwege de complexiteit van financiële consolidatie kiezen veel bedrijven ervoor om dit over te laten aan professionele accountants of financiële adviseurs. Bekijk onze accountants lijst voor een betrouwbare accountant of financiële adviseur bij jou in de buurt.