Belastbaar inkomen: wat is het en hoe wordt het berekend?

Als ondernemer moet je inkomstenbelasting betalen. Om erachter te komen hoeveel deze belasting bedraagt, moet je eerst je belastbaar inkomen berekenen. Maar wat is het belastbaar inkomen en hoe weet je de hoogte hiervan?

Wat is belastbaar inkomen?

Het belastbaar inkomen is jouw bruto-inkomen waarover je inkomstenbelasting betaalt. Werk je als zzp’er met een eenmanszaak of ben je ondernemer met een vof? Dan is dit soms veel lager dan het werkelijke jaarinkomen.

Om jouw belastbaar jaarinkomen te berekenen moet je rekening houden met meerdere aftrekposten en belastingvoordelen. Wanneer je deze verrekent weet je wat jouw belastbaar jaarinkomen is.

Welke soorten belastbare inkomens zijn er?

Hoeveel belasting je betaalt over jouw inkomsten is afhankelijk van de box waarin deze vallen. In Nederland rekenen we met 3 belastingboxen.

Belastingbox 1: werk en woning

In box 1 valt het inkomen uit werk en woning. Hierin verreken je dus ook de aftrek voor betaalde hypotheekrente en de ondernemersaftrek.

Belastingbox 2: aanmerkelijk belang

In box 2 valt het belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang in een coöperatie of vennootschap. Je bezit aanmerkelijk belang wanneer je minimaal 5% van de aandelen bezit. Heb je een eenmanszaak of vof? Dan is de kans groot dat je niet met box 2 te maken hebt.

Belastingbox 3: sparen en beleggen

Bij box 3 wordt gekeken naar de inkomsten uit sparen en beleggen. Alleen wanneer je vermogen hoger is dan de belastingvrije voet moet je betalen.

Hoe wordt belastbaar inkomen berekend?

Het bedrag waarover je belasting betaalt is vaak anders dan het inkomen dat je in een jaar verdient. Vaak komt dit omdat je bij dit inkomen nog andere zaken moet optellen. Denk hierbij aan een eigenwoningforfait. Ook komt het voor dat je er nog zaken moet aftrekken, zoals een hypotheekrenteaftrek. Over het bedrag dat overblijft, betaal je belasting.

Voorbeeldberekening

Stel dat iemand een brutoloon heeft van € 50.000 per jaar. Hiernaast heeft deze persoon een eigenwoningforfait van € 4.000 en een hypotheekrente van € 5.000. Het belastbaar inkomen is dan € 49.000.

€ 50.000 + € 4.000 – € 5.000 = € 49.000

Naast bijtellingen zoals het eigenwoningforfait, zijn er ook aftrekposten zoals de hypotheekaftrek. De bijtelling tel je bij het inkomen op en de aftrekpost trek je hier weer vanaf. Zo bereken je jouw belastbaar inkomen.

Waar vind ik mijn belastbaar inkomen?

Je kunt jouw belastbaar inkomen dus gemakkelijk zelf uitrekenen of met behulp van een online tool. Wanneer je jouw belastbaar inkomen van voorafgaande jaren wilt weten, kun je op jouw aanslagbiljet. Deze heb je ontvangen nadat je aangifte hebt gedaan.

Hoe kan het belastbaar inkomen worden verlaagd?

Minder belasting betalen is natuurlijk altijd mooi meegenomen! Voor veel ondernemer is dit ook mogelijk. In Nederland kennen we heffingskortingen die iedereen, ongeacht of je in dienstverband werkt of als zelfstandigen, in mindering mag brengen op de te betalen belasting. Dit betekent dat elke werkende Nederlander recht heeft op de algemene heffingskorting en de arbeidskorting. Hierdoor valt het belastbaar inkomen lager uit. Daarnaast kun je soms nog andere zaken afschrijven of kiezen voor de oudedagsreserve.

Ook zijn er een aantal aftrekbare uitgaven voor zzp’ers en kleine ondernemingen, maar ook voor het MKB. Denk hierbij aan zelfstandigenaftrek, de MKB-winstvrijstelling, de startersaftrek, de oudedagsreserve, (willekeurige) afschrijvingen en overig persoonsgebonden aftrek. Door de aftrekbare uitgaven daalt het inkomen waarover je belasting moet betalen.