Het urencriterium: wat is het en hoe werkt het?

Als zelfstandig ondernemer komt er veel op je af. Een van de belangrijke aspecten waar je rekening mee moet houden, is het urencriterium. Het urencriterium is een term die vaak wordt genoemd in de context van belastingen en ondernemerschap, maar wat houdt het precies in en hoe werkt het? In deze blog gaan we dieper in op het urencriterium en leggen we uit waarom het van cruciaal belang is voor jou als ondernemer.

Wat is het urencriterium?

Het urencriterium is een fiscale regel die bepaalt of je als ondernemer in aanmerking komt voor bepaalde belastingvoordelen. Met name de zelfstandigenaftrek, de startersaftrek en de oudedagsreserve zijn voorbeelden van belastingvoordelen voor zzp’ers die zijn gekoppeld aan het urencriterium. Kort gezegd moet je als ondernemer voldoende uren besteden aan je onderneming om aan deze regel te voldoen.

Hoe hoog is het urencriterium?

Om aan het urencriterium te voldoen, moet je in een kalenderjaar ten minste 1.225 uren besteden aan je onderneming. Dit komt neer op gemiddeld 24 uur per week. Deze uren moeten worden besteed aan daadwerkelijke ondernemersactiviteiten, zoals het uitvoeren van opdrachten, administratie, acquisitie en andere werkzaamheden die direct verband houden met jouw bedrijf.

Waarom is het urencriterium belangrijk?

Het voldoen aan het urencriterium heeft financiële voordelen voor jou als ondernemer. Zo kom je in aanmerking voor diverse belastingaftrekposten, wat kan resulteren in een lagere belastingafdracht. Met name de zelfstandigenaftrek kan een aanzienlijk voordeel opleveren. Bovendien kan het voldoen aan het urencriterium invloed hebben op je recht op bepaalde sociale zekerheden, zoals een arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Welke uren tellen mee voor het urencriterium?

Niet alle uren tellen mee voor het urencriterium. Het gaat hierbij alleen om uren die je besteedt aan werkzaamheden voor je eigen onderneming. Uren die je besteedt aan bijvoorbeeld een parttime baan in loondienst of andere niet-ondernemersactiviteiten, tellen niet mee voor het urencriterium.

Tips voor het behalen van het urencriterium

Efficiëntie: Werk efficiënt en effectief. Door je taken slim te plannen en te organiseren, kun je meer gedaan krijgen in dezelfde hoeveelheid tijd.

Opleiding en ontwikkeling: Uren die je besteedt aan relevante opleidingen en trainingen kunnen meetellen voor het urencriterium. Investeer dus in je eigen kennis en vaardigheden.

Nauwkeurige registratie: Zorg voor een gedetailleerde registratie van je werkzaamheden en bestede uren. Dit helpt niet alleen bij het voldoen aan het urencriterium, maar ook bij het monitoren van je eigen productiviteit.

Hoe registreer je gewerkte uren?

Het is van groot belang om een gedegen administratie bij te houden van de uren die je aan je onderneming besteedt. Het facturatieprogramma van WeFactbiedt verschillende mogelijkheden voor uren factureren, facturen maken en nauwkeurige registratie van de door jouw gewerkte uren. Zorg ervoor dat je nauwkeurig bijhoudt welke werkzaamheden je hebt verricht en hoeveel tijd je eraan hebt besteed. Deze administratie dient als bewijsvoering richting de Belastingdienst.