Hoe kan ik een termijn factuur opmaken?

Een termijn factuur opmaken kan op verschillende manieren. Vaak heeft iedere ondernemer zichzelf een eigen werkwijze aangeleerd. In de meeste gevallen betekent dit dat er meerdere facturen aangemaakt worden, waardoor het onoverzichtelijk kan worden. WeFact kan je helpen doordat je direct de facturen aan kan maken en deze facturen kan inplannen om automatisch op een specifieke datum te verzenden. Een voorbeeld van hoe een termijn factuur opmaken in WeFact mogelijk is laten we hieronder in een voorbeeld zien.

Voorbeeld
Er dient een bedrag van € 10.000,- excl. btw in 3 termijnen gefactureerd te worden:

  • Deel 1
    Een aanbetaling van 25%. Vermeld 25% van € 10.000 = € 2.500.
  • Deel 2
    De betaling met 50%. Vermeld 50% van € 10.000 = € 5.000, maar ook dat reeds € 2.500 voldaan is, zodat de klant weet wat al betaald is.
  • Deel 3
    Het restant van 25%. Vermeld 25% van € 10.000 = € 2.500, en dat dit het laatste restant is. Vermeld tevens dat € 7.500 al voldaan is.
Deelbetaling

In WeFact raden we het aan om hier drie losse facturen voor aan te maken. Met als belangrijkste reden dat iedere termijn een eigen officiële factuur heeft met betaaltermijn, zodat WeFact je alert kan maken op het versturen op een eventuele betalingsherinnering.

Bij de facturen kan gerefereerd worden naar een eventueel overeengekomen offerte. Zodat niet telkens alle factuurregels naar voren hoeven te komen maar één factuurregel op de officiële factuur met “25% aanbetaling” volstaat.

Een voorbeeld zien van hoe een termijn factuur opmaken mogelijk is in WeFact?
Klik hier voor een drietal voorbeeldafbeeldingen.