Wat is afschrijven en hoe werkt het?

Als je de boekhouding doet, ben je vast wel eens het begrip ‘afschrijving’ tegengekomen. In deze blog gaan we dieper in op wat afschrijven precies inhoudt en hoe het werkt. We zullen de belangrijkste aspecten van afschrijving behandelen, zoals wanneer het toegepast moet worden, hoeveel je per jaar mag afschrijven, en speciale vormen van afschrijving zoals willekeurig afschrijven voor starters en milieu-investeringen.

Wat is afschrijven?

Afschrijven houdt in dat de waarde van bedrijfsmiddelen in de boekhouding geleidelijk wordt verminderd gedurende de bedrijfsmiddelen ouder worden. Bedrijfsmiddelen zoals machines, voertuigen, computers en zelfs gebouwen hebben niet eeuwig dezelfde waarde. In plaats daarvan worden ze in de loop der tijd minder waard door slijtage en veroudering. Afschrijven is de manier waarop bedrijven deze waardevermindering in hun (online) administratie registreren.

Hoe werkt afschrijven?

Afschrijven gebeurt meestal lineair, wat betekent dat de waarde van een bedrijfsmiddel elk jaar met hetzelfde bedrag wordt verminderd gedurende de geschatte levensduur. Stel dat je een machine hebt gekocht voor € 10.000 en je verwacht dat deze 5 jaar meegaat. Dan zou je jaarlijks € 2.000 afschrijven (€ 10.000 gedeeld door 5 jaar). Deze afschrijving wordt als kosten op de winst-en-verliesrekening vermeld waardoor je minder belasting betaald.

Moet je alle bedrijfsmiddelen afschrijven?

Nee, niet alle bedrijfsmiddelen hoeven te worden afgeschreven. De Belastingdienst heeft als regel dat alleen bedrijfsmiddelen boven de € 450 moeten worden afgeschreven. Heb je een laptop gekocht van € 400? Dan kan die direct als volledige kosten in de boekhouding worden meegenomen zonder het af te schrijven.

Hoeveel mag je per jaar afschrijven?

Volgens de Belastingdienst geldt voor de meeste investeringen dat je per jaar maximaal 20 procent mag afschrijven. Dit betekent dat je bedrijfsmiddelen in minimaal vijf jaar afschrijft. Voor goodwill geldt een percentage van maximaal 10 procent per jaar, dit betekent dat je goodwill in minimaal 10 jaar afschrijft. Voor het afschrijven van bedrijfspanden gelden andere regels, bekijk de website van de Belastingdienst voor meer informatie.

Heb je vanaf 2023 een investering gedaan? Dan mag in je sommige situaties meer afschrijven. Dit wordt willekeurig afschrijven genoemd. Lees hieronder wat dit precies inhoudt.

Wat is willekeurig afschrijven?

Willekeurig afschrijven is een fiscale regeling die bedrijven in staat stelt om meer af te schrijven dan wettelijk is toegestaan. Normaal gesproken moet je bedrijfsmiddelen jaarlijks met gelijke bedragen afschrijven. Met willekeurig afschrijven kies jezelf het bedrag dat je wilt afschrijven. Deze regeling kan interessant zijn als je in een jaar veel winst hebt gemaakt en de winst wilt verlagen, zodat je minder belasting hoeft te betalen.

Willekeurig afschrijven is alleen toegestaan voor startende ondernemers en als je investeert in bedrijfsmiddelen die een positief effect hebben op het milieu.

Willekeurig afschrijven voor startende ondernemers

Voor startende ondernemingen is willekeurig afschrijven een interessante regeling. Het stelt beginnende bedrijven in staat om extra afschrijvingen te doen op bedrijfsmiddelen die ze hebben aangeschaft. Hierdoor betalen ze minder belasting waardoor ze meer financiële ruimte hebben. Om als starter voor deze regeling in aanmerking te komen moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • De onderneming is een eenmanszaak, een maatschap, een commanditaire vennootschap of een vennootschap onder firma.
  • Je voldoet aan de voorwaarden van de startersaftrek.

Willekeurige afschrijving voor milieu-investeringen (VAMIL)

Om bedrijven te stimuleren om duurzamer te ondernemen is het mogelijk om willekeurig af te schrijven op bedrijfsmiddelen die een positief effect hebben op het milieu. Dit betekent dat de bedrijfsmiddelen bijdragen aan energiebesparing, milieuvriendelijkere productie, circulaire economie en emissiebeperking. Voorbeelden van deze bedrijfsmiddelen zijn zonnepanelen, led-verlichting en isolatiemateriaal. Voor de milieu-investeringen is de investeringsaftrek beperkt tot maximaal 75 procent.