Wat is investeringsaftrek?

Er zijn verschillende regelingen waarmee je als ondernemer geld kan besparen. Zo ook de investeringsaftrek. Wat houdt deze aftrek in en welke soorten investeringsaftrekken zijn er? Wij leggen het graag uit in dit artikel.

Wat is een investeringsaftrek?

Door de investeringsaftrek hoef je als ondernemer minder belasting te betalen. Je mag namelijk een deel van het bedrag dat je investeert, aftrekken van jouw winst. Je kan dus geld besparen door te investeren.

Wat voor soorten investeringsaftrek zijn er?

In Nederlands zijn er drie soorten investeringsaftrek. Deze zijn opgesplitst omdat je als ondernemer in verschillende dingen kunt investeren en voor iedere investering gelden andere regels. Dit zijn de verschillende soorten investeringsaftrek:

  • Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
  • Energie-investeringsaftrek
  • Milieu-investeringsaftrek en VAMIL

Wat is kleinschaligheidsinvesteringsaftrek?

De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek heeft betrekking op alle dingen die ieder bedrijf kan gebruiken voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Denk hierbij aan laptops, printers en meubilair. De hoogte van de investering is leidend voor hoeveel je mag aftrekken in je online administratie.

De meeste ondernemers komen in aanmerking voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Voor 2021 geldt dat je aan de algemene eisen moet voldoen en in een periode meer dan 2.400 euro exclusief BTW geïnvesteerd moet hebben. Daarnaast is het belangrijk dat iedere aparte investering in een bedrijfsmiddel minimaal 450 euro is. Meer over de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek vind je op de Belastingdienst.

Wat is energie-investeringsaftrek?

Wanneer je investeert in nieuwe, energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie, kom je in aanmerking voor de energie-investeringsaftrek. Denk hierbij bijvoorbeeld aan zonnepanelen.

In 2021 mag je met de energie-investeringsaftrek 45,5% van de investering aftrekken van de winst. Je kan de energie-investeringsaftrek ook combineren met de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek.

Om de energie-investeringsaftrek te melden, moet je aan de algemene voorwaarden voldoen. Daarnaast moet het energiebesparende bedrijfsmiddel op de Energielijst van de Rijkdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) staan. Het middel mag niet eerder zijn gebruikt en je moet het bedrijfsmiddel binnen 3 maanden na bestelling melden. Als laatste is er de voorwaarde dat de kosten van de investering per keer minimaal 2.500 euro bedragen.

Wat is milieu-investeringsaftrek en VAMIL?

De milieu-investeringsaftrek zegt eigenlijk al waarvoor hij is. Het gaat hier om investeringen die bijdragen aan een beter milieu. Denk hierbij aan een speciale kas voor biologische teelt of speciale stallen. Ook de milieu-investeringsaftrek kan worden gecombineerd met de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, maar niet met de energie-investeringsaftrek.

In 2021 zijn er drie categorieën waarin je kan vallen met de milieu-investeringen. In welke categorie een investering valt, staat op de Milieulijst van het RVO. De voorwaarden voor de milieu-investeringsaftrek zijn hetzelfde als die voor de energie-investeringsaftrek.

Sommige milieuvriendelijke investeringen komen ook in aanmerking voor de VAMIL, de Vrije Afschrijving Milieu-investeringen. Hiermee kun je een investering op ieder gewenst moment aftrekken van jouw winst. Zo kun je de aftrek bijvoorbeeld uitstellen naar volgend jaar. Er zitten wel beperkingen aan deze aftrek. Je mag maximaal 75% van het geïnvesteerde bedrag aftrekken. De milieu-investeringsaftrek en de VAMIL worden vaak gecombineerd.

Zijn er ook investeringen die niet mee tellen?

Niet iedere investering geeft recht op aftrek. Op de Belastingdienst vind je alle specifieke uitzonderingen op investeringsaftrek.

Wat voor andere aftrekposten zijn er voor ondernemers?

Er zijn nog een heleboel andere aftrekposten voor ondernemers. Hier volgen er een aantal:

  • Kleineondernemersregeling (KOR)
  • MKB-winstvrijstelling
  • Ondernemersaftrek
  • Startersaftrek
  • Werkkostenregeling
  • Zelfstandigenaftrek